Beloning en beleid in de praktijk

Toekomstbestendig maken arbeidsvoorwaarden bij groot witgoedmerk

Consumenten verwachten in de witgoedmarkt een 24/7 dienstverlening ondersteund door gedigitaliseerde platforms. Het is een online markt geworden. Fabrikanten moeten daarom de omslag maken naar retail. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en vragen om een korte responstijd. Van de organisatie en haar medewerkers wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd. Onze klant, een prominent witgoedmerk, voelde zich daarom genoodzaakt om de arbeidsvoorwaarden aan te passen.

Human Capital Group is gevraagd om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren. De bestaande situatie begon steeds meer een knellend keurslijf te worden. Voor veel functies bestonden allerlei uitzonderingen en aparte regeltjes. Vanwege de opening van een nieuwe winkel, een experience center, was er urgentie om nieuwe mensen op basis van gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden aan te nemen.

Om het loongebouw te moderniseren hebben we een benchmark gedaan. De referentiemarkt voor deze benchmark hebben we bepaald door te kijken naar de branche, de functies waar de medewerkers vandaan komen en waar de medewerker naar uitstromen.

Voor de modernisering van de arbeidsvoorwaarden hebben wij de inhoudelijke expertise geleverd en het projectmanagement uitgevoerd om het project tot resultaat te brengen en het draagvlak bij de betrokkenen te borgen. Door goede vragen te stellen, hebben wij de problemen en wensen van de organisatie en de medewerkers in kaart gebracht.

Het resultaat is een eenduidig, flexibel en daarmee toekomstbestendig belonings- en arbeidsvoorwaardenpakket. Ook hebben we de consequenties van de veranderingen goed geanalyseerd en voor de klant inzichtelijk gemaakt.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact