Strategisch HRM in de praktijk

Begeleiding reorganisatie grote financiële dienstverlener

Financiële dienstverleners krimpen, mede door digitalisering en de vele fusies die hebben plaatsgevonden. Human Capital Group heeft meerdere trajecten begeleid waarbij afslanking en samenvoeging is gerealiseerd. Onze rol is om de reorganisaties vanaf het begin te begeleiden en directies hierin te ondersteunen.

Een grote business unit van een financiële dienstverlener had te maken met diverse ingrijpende veranderingen. Eerst werd de business unit afgesplitst en vervolgens moesten medewerkers aan de nieuwe unit worden toegewezen. Daarna werd het ene onderdeel met een krimpdoelstelling gereorganiseerd en het andere onderdeel geoutsourcet. Ondertussen moest de winkel open blijven. En daarin was veel en intensief klantcontact.

Human Capital Group heeft het proces van deze reorganisatie begeleid. Bij de start zijn de kaders en randvoorwaarden besproken met de directie en HR. Er is een tijdpad van het programma opgesteld met duidelijke mijlpalen. De doelgroepen en communicatiemomenten zijn vooraf goed doorgesproken: wie communiceert wat, naar wie en wanneer?

De goede opzet van de communicatie is in de reorganisatie cruciaal gebleken. Door goed en zorgvuldig te communiceren, is de bekendheid en acceptatie van de veranderingen vergroot. Mensen voelden zich gehoord en gewaardeerd. Hierdoor bleef de motivatie op peil, ook in de onzekere tijden. Verder leidde een luisterend oor vanuit het management tot goede input vanuit medewerkers. Bij de reorganisatie zijn de ondernemingsraad en vakbonden ook goed betrokken. Dit proces heeft de implementatie makkelijker gemaakt. Het stelde medewerkers in staat om regie te pakken op hun eigen loopbaan, ondersteund door mobiliteitstrainingen. Daarmee werd voorkomen dat mensen reactief in de mopperstand terecht kwamen over wat hen allemaal overkwam.

Naast de procesbegeleiding hebben we ook inhoudelijk advies gegeven over de stappen om de reorganisatie op een goede manier te laten verlopen.

De klant was tevreden over de reorganisatie, omdat het traject vlekkeloos is verlopen. Er was geen vertraging, de ondernemingsraad was in één keer akkoord met de adviesaanvraag, er was een goede samenwerking met de vakbonden en er waren geen klachtenprocedures door medewerkers.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact