Strategisch HRM

Strategisch HRM wordt voor organisaties steeds belangrijker omdat het bepalend is voor het waarmaken van de strategische doelstellingen. Mensen worden daarin dé kritieke succesfactor. Zijn ze beschikbaar, zijn ze betrokken en passen ze optimaal bij het werk? Die vragen vormen een kern van strategisch HRM.

Dat vraagt om HRM gericht op groei, inzetbaarheid, ontwikkeling en talentontwikkeling.

De dynamiek van de komende jaren vraagt van medewerkers en leidinggevenden meer verantwoordelijkheid en zelfleiderschap. Strategische HRM-vraagstukken rondom arbeidsmarktkrapte, wendbaarheid en leiderschap zijn dus onderwerpen voor alle leden van uw leiderschapsteam en niet alleen van HR. Om de vraagstukken van morgen op te lossen helpen wij u met het vertalen van uw strategische opgave naar HR beleid en uitvoering. Van de structuur, cultuur, processen tot en met strategische personeelsplanning, diversiteit, inclusie en inzetbaarheid. Zo speelt u in op de dynamiek van vandaag en morgen.

Strategische personeelsplanning (SPP)

Welke strategische opgave heeft uw organisatie en bent u in staat om deze uit te voeren met uw huidige medewerkers? Human Capital Group helpt u met het vertalen van uw strategie naar een personeelsplan. We geven daarbij inzicht in de verschillen tussen uw huidige en de gewenste situatie en maken zichtbaar welke HR-acties u moet ondernemen, zodat uw organisatie meebeweegt met uw strategie.

Diversiteit en inclusie

De samenleving verkleurt en vergrijst en uw medewerkers willen – ongeacht hun gender, seksuele oriëntatie, achtergrond of arbeidsgeschiktheid – worden gezien en gewaardeerd. Divers samengestelde organisaties met medewerkers zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn (als inclusieve organisatie) blijken succesvol te zijn en we helpen u graag in de realisatie daarvan.

Wat we voor u doen

Human Capital Group ondersteunt uw organisatie op alle vlakken: van werving, on boarding en arbeidsvoorwaarden tot en met talentontwikkeling en leiderschap dat nodig is om een inclusieve organisatie te zijn. Met als resultaat dat uw organisatie meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij, effectiever wordt én aantrekkelijk is voor alle (toekomstige) medewerkers!

Reorganiseren

Wendbaar organiseren betekent dat je als organisatie soepel kunt inspelen op veranderingen in de omgeving zonder voortdurend te hoeven reorganiseren. Toch zijn er situaties die om ingrepen vragen in de organisatiestructuur. Dan kan het nodig zijn om overeenkomstig de (wettelijke) regels van het spel een reorganisatie in te zetten.

Wij begeleiden zulke reorganisatieprocessen van het begin tot het eind. En helpen bij de afstemming met de diverse inspraakorganen waaronder, indien van toepassing, de vakbonden. We helpen bij het maken van een goede redenering ten aanzien van nut en noodzaak van de reorganisatie, het creëren van een goede visie op het toekomstige organisatiemodel en de vergelijking met de werking van het huidige model. Vervolgens bepalen we in samenspraak de personele en financiële consequenties: we stellen een was-wordt-lijst op, kijken of er afspiegeling moet plaatsvinden, of functies opnieuw beschreven moet worden en of functies uitwisselbaar of passend zijn. We hebben in het implementatieplan aandacht voor een duidelijk tijdpad, een goede communicatie en betrokkenheid van medewerkers.

Dit alles zorgt voor een soepel proces dat aan de vastgestelde wet- en regelgeving voldoet.

Wat we voor u doen

Een paar voorbeelden van de vele vraagstukken waarmee Human Capital Group u kan helpen:

 • De strategie vertalen naar een nieuwe organisatie en HRM-beleid.
 • Een aantrekkelijk arbeidsperspectief bieden voor uw medewerkers
 • Een bijpassend organisatie- en functie-/rollenontwerp ontwikkelen en implementeren.
 • Het uitvoeren van de juiste veranderstrategie in de transitie naar een nieuwe organisatie.

Talent- en performancemanagement

Talent- en performancemanagement is een breed begrip en omvat bijvoorbeeld werven, behouden, ontwikkelen en belonen van medewerkers. Met talent- en performancemanagement zorgt u als organisatie dat uw een goede fit hebben tussen hun werk en hun kwaliteiten en ambities, zich kunnen en willen ontwikkelen en betrokken en gemotiveerd zijn.

Wat we voor u doen

Human Capital Group richt het proces van talent- en performancemanagement zo in dat het uw organisatie én uw medewerkers helpt. We zorgen er met u voor dat performance, ontwikkeling en inzetbaarheid wordt bevorderd en dat een proces van continu leren, ontwikkelen en verbeteren gaat ontstaan. We doen dat interactief en participatief met betrokkenen van de organisatie. Door samen te bepalen wat medewerkers nodig hebben, hoe leidinggevenden dat kunnen ondersteunen en hoe mensen zouden moeten worden gewaardeerd en beloond.

Human Capital Group analyseert, geeft advies en denkt mee over de inrichting en implementatie van talent- en performancemanagement dat past bij uw organisatie en medewerkers.

Outplacement en loopbaanbegeleiding

Een nieuwe baan vinden – binnen of buiten de organisatie – is en blijft spannend. Of het nou een keuze is die medewerkers vrijwillig maken of die voor hen wordt gemaakt; het is de zoektocht van uw werknemer. Human Capital Group biedt verschillende methodes voor medewerkers die in beweging willen (of moeten) komen om een nieuwe baan te vinden. Om te ontdekken wat hen boeit en wat ze aantrekkelijk vinden. Ook wel outplacement of loopbaanbegeleiding genoemd.

Wat we voor u doen

Met verschillende instrumenten begeleidt en ondersteunt Human Capital Group het proces van outplacement en/of loopbaanbegeleiding. Een paar voorbeelden:

 • 3-daagse sollicitatietraining: persoonlijke effectiviteit, CV, motivatiebrief, gesprekken, LinkedIn en netwerken
 • Financiële foto: inzicht in persoonlijke situatie en handvatten voor keuzes
 • Jobclubs: periodieke bijeenkomsten waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld
 • Persoonlijke loopbaancoaching
 • Talentscan: inzicht in talenten en omgeving waarin deze het best tot hun recht komen
 • Training persoonlijke effectiviteit
 • Vitaliteitsscan

Wat levert het u op?

We ondersteunen uw medewerkers in het (weer) terugpakken van de regie. We kijken naar wat goed is voor de ontwikkeling van uw organisatie en medewerkers. Zo krijgt u inzicht en begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling en – waar nodig – bij het vinden van een nieuwe baan. In een persoonlijk gesprek stellen we samen een plan van aanpak en traject op dat past bij de behoeften en wensen van de medewerker.

Uw HR-vraagstuk bespreken met één van onze collega’s?

Maak een afspraak of neem direct contact op.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact