Privacy beleid

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Human Capital Group is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Human Capital Group op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Human Capital Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Human Capital Group bevinden zich links naar externe websites. Human Capital Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Human Capital Group en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Human Capital Group. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Human Capital Group.

Algemene voorwaarden

Bekijk de Algemene Leveringsvoorwaarden van Cohedron.

Privacy en gebruikersvoorwaarden

Lees hier onze Privacy en gebruikersvoorwaarden

Wet huis voor klokkenluiders

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@humancapitalgroup.nl onze Klokkenluidersregeling opvragen.

Gelijke kansen en diversiteit

Bij Human Capital Group mag je een oordeelvrije en gelijke behandeling verwachten. Discriminatie en uitsluiting van mensen past niet bij ons en wij accepteren geen discriminatie, op welke grond dan ook. Deze – voor ons vanzelfsprekendheid – hebben we vanuit onze moederorganisatie Cohedron in een statement gevat. Hierin lees je ook dat we steeds stappen blijven nemen om nog inclusiever en diverser te worden. Met het statement dragen we bij aan een arbeidsmarkt zonder discriminatie, maar zorgen we ook actief voor een personeelsbestand dat net zo divers is als onze samenleving! Lees hier onze beleid voor gelijke kansen en diversiteit.

Stappenplan melding discriminatie

Lees hier onze stappenplan met betrekking tot het melden van discriminatie.

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op!
030 - 219 39 60
info@humancapitalgroup.nl

Top