Privacy beleid

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Human Capital Group is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Human Capital Group op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Human Capital Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Human Capital Group bevinden zich links naar externe websites. Human Capital Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Human Capital Group en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Human Capital Group. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Human Capital Group.

Algemene voorwaarden

Bekijk de Algemene Leveringsvoorwaarden van FI (Future) Groep BV .

Privacy en gebruikersvoorwaarden

Lees hier onze Privacy en gebruikersvoorwaarden

Wet huis voor klokkenluiders

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@humancapitalgroup.nl onze Klokkenluidersregeling opvragen.

Meer weten over de mogelijkheden?

Maak een afspraak met Willy
Willy merkelbach
Office Manager
030 - 219 39 60
wmerkelbach@humancapitalgroup.nl

Top