Privacyverklaring Human Capital Group

Wie zijn wij?

Dit is de privacyverklaring van Human Capital Group (Herculesplein 88, 3584 AA Utrecht) waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe je ons kunt bereiken als je vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten onder de privacywetgeving.

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

Human Capital Group verwerkt persoonsgegevens hoofzakelijk om goede uitvoering te kunnen geven aan de tussen jou en Human Capital Group gesloten overeenkomst. Human Capital Group gebruikt persoonsgegevens tevens voor de aanmelding van cursussen, trainingen en het Nationale Beloningsonderzoek die op de website staan aangeboden.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De volgende categorieën persoonsgegevens door Human Capital Group verzameld, gebruikt en bewaard: Contactgegevens, dat wil zeggen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, postadres; Financiële gegevens, dat wil zeggen: bankgegevens bij aankoop van een training en cursus; Overige gegevens, dat wil zeggen: persoonsgegevens die u achterlaat via de contactformulieren.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer of mobiele toestel wordt geplaatst, zodra je de website van Human Capital Group bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op jouw computer over te brengen en bevatten, behoudens het IP-adres geen persoonsgegevens van jou. Als bezoeker van onze website krijgt je jouw eigen, unieke cookies die alleen kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan jou heeft toegewezen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch.

Human Capital Group gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

Functioneel doeleind: Tijdsbesparing. Met cookies bewaart onze website jouw instellingen, zodat je bijvoorbeeld, bij een nieuw bezoek aan onze website, niet opnieuw jouw inloggegevens in hoeft te voeren.

Statistisch doeleind: Human Capital Group gebruikt cookies om de website te analyseren en te optimaliseren. Via deze cookies houdt Human Capital Group bij hoe jij de website gebruikt, bijvoorbeeld hoe lang de website is bezocht. Voor deze statistieken maakt Human Capital Group gebruik van Google Analytics. Human Capital Group vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom heeft Human Capital Group een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Je kunt het privacybeleid van Google vinden op haar website. Human Capital Group deelt geen IP-adressen, of andere persoonsgegevens met Google.

Human Capital Group maakt ook gebruik van webbakens. Webbakens, ook wel clear gif-technologie of actie-tags genoemd, worden gebruikt om de cookies op onze site te bezorgen. Deze technologie is een hulpmiddel dat Human Capital Group gebruikt om statistieken samen te stellen over het gebruik van de webpagina’s van Human Capital Group.

Tracking doeleinden:

  • Wonderkind
    Human Capital Group maakt gebruik van trackingcookies om jouw surfgedrag te analyseren. Aan de hand van deze analyse kan Human Capital Group je advertenties en informatie tonen die op jouw voorkeuren zijn afgestemd. Human Capital Group meet tevens de interactie met deze advertentie. Om deze tracking mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de diensten van Wonderkind. Wonderkind is een partij die gespecialiseerd is in het trackingproces. Je kunt de privacyverklaring van Wonderkind hier lezen. Tracking cookies worden uitsluitend na jouw toestemming geplaatst.
  • Google
    Op de website van Human Capital Group wordt met behulp van Google jouw surfgedrag geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse kan Human Capital Group advertenties en informatie tonen die op jouw voorkeuren zijn afgestemd. Human Capital Group meet tevens de interactie met deze advertenties. Lees hier het beleid van Google. Trackingcookies worden uitsluitend na jouw toestemming geplaatst.

Indien je cookies wilt verwijderen of nieuwe cookies wilt weigeren, kun je hiervoor aanpassingen aanbrengen in de instellingen van jouw browser. De instructies voor deze acties kun je vinden onder ‘Help’. Het verwijderen/wijzigen van cookies kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website. Heb je op meerdere apparaten cookies verzameld, en wens je deze allemaal te verwijderen dan dient dit op elk afzonderlijk apparaat te gebeuren.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens, behoudens jouw voorafgaande toestemming niet met derden.

Wat doen we aan de beveiliging van uw gegevens?

Human Capital Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Human Capital Group streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA (de Verenigde Staten), dan neemt Human Capital Group de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoelang bewaren van uw gegevens?

Human Capital Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk gehouden zijn om gegevens langer te bewaren. Wij bewaren de gegevens die wij ontvangen via het contactformulier niet langer dan nodig is voor de afhandeling van jouw bericht. De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze diensten bewaren wij niet langer dan twee jaar.

Wat zijn uw rechten als het om uw persoonsgegevens gaat?

Je kunt jouw persoonlijke gegevens en de contactgegevens die je op de site hebt verstrekt, nazien en laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van Human Capital Group. De contactgegevens van deze functionaris staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

Wijzigingen

Human Capital Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je vindt steeds de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Human Capital Group jouw gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen per e-mail via privacy@humancapitalgroup.nl of door een brief te sturen naar Human Capital Group, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, postbus 2872, 3500 GW Utrecht . Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens om gaan.

Versie: 1.0
Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact