Strategisch HRM in de praktijk

Ontwikkelen en begeleiden implementatie strategische personeelsplanning en performance management bij energiebedrijf

Onze klant speelt een actieve rol in het realiseren van de energietransitie. Er ligt een heldere visie en strategie. Aan Human Capital Group stelde zij de vraag om te helpen deze visie te vertalen naar een integraal beeld van de strategische personeelsplanning en performance management in de komende jaren. Welke competenties en vaardigheden hebben we nodig om antwoord te kunnen geven op de energietransitie? In welke kwantitatieve mix? En wat is de impact hiervan op het leiderschap? Zijn we in staat om die verandering te realiseren?

Human Capital Group heeft de visie en strategie van de klant en de ontwikkelingen in de omgeving als vertrekpunt genomen. We hebben workshops begeleid met directie, managementteam, teamleiders, medewerkers en de ondernemingsraad. Uitkomst was een analyse van de beginsituatie, de gewenste situatie en een overzicht van welke veranderingen nodig waren. De kunst was om de ambities zo scherp mogelijk te formuleren waarbij we lastige thema’s niet uit de weg gingen. De klant waardeerde onze kritische spiegel. Die zat in deze casus op het vermogen van het huidige leidinggevend kader om de benodigde verandering zelf vorm te geven. Bij strategische personeelsplanning en performance management gaat het namelijk niet alleen om het invoeren van een systematiek, maar ook om een cultuur en stijl van leidinggeven die past bij die ambities. Performance management moet hieraan ondersteund zijn. En juist op deze punten bleek een veranderingsproces nodig te zijn.

Het resultaat was een methodiek van performance management en strategische personeelsplanning passend bij de klant. Dit heeft geleid tot een visie op leiderschap en inzicht in de huidige en gewenste kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact