Overheid

HRM uitdagingen in overheid

De overheid staat voor de opgave om de burger centraal te zetten bij haar dienstverlening. Dit vraagt om een doelmatige organisatie en “nieuwe ambtenaar” die de dienstverlening aan de burger – binnen de wettelijke kaders – als uitgangspunt neemt. Human Capital Group ondersteunt overheden bij deze opgave op alle niveaus.

Als Rijksoverheid, provincie, gemeente of waterschap is het essentieel om in te kunnen spelen op veranderingen van nu. Wij helpen bij het wendbaar inrichten van uw organisatie zodat de opgave waar u voor staat, nu en in de toekomst, wordt gerealiseerd. Dit kan een aanpassing zijn van uw functiehuis, werken aan een continue verbetercultuur of het kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de arbeidsvoorwaarden.

Functiewaardering

Met functiewaardering en organisatie-inrichting leggen we een stevig fundament voor een goede relatie met uw medewerkers. Zo is uw organisatie klaar voor de dynamiek van vandaag én morgen.

Training en opleiding

Om de kennis bij onze klanten te borgen geven we regelmatig (herhalings)trainingen op basis van open inschrijving in FUWAProv, FuWater, Fuwasys en HR21.

Naast de trainingen functiewaardering verzorgen we ook trainingen in (resultaatgericht) beschrijven en geven we (incompany) masterclasses op het gebied van functies, rollen en performance management.

Wat zijn passende arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden gaan verder dan een primair salaris en gaan ook over bijvoorbeeld vakantiedagen, thuiswerken of een persoonsgebonden basisbudget. Het resultaat? Uw organisatie beweegt mee met de veranderingen in de maatschappij, wordt effectiever én is aantrekkelijk voor alle (toekomstige) medewerkers. Wilt u weten hoe uw functies zich verhouden tot andere (overheids)organisaties? Wij voeren graag een benchmark of uitgebreid beloningsonderzoek voor u uit.

Interim HR

Human Capital heeft een team HR-professionals in vaste dienst en daarnaast een breed netwerk van ondernemende HR-professionals. Hierdoor bieden we het volledige palet aan HR-expertise aan. Van HR Business Partner tot interim recruiter en HR-adviseur. Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Strategisch HRM

Strategisch HRM wordt voor organisaties steeds belangrijker omdat het bepalend is voor het waarmaken van de strategische doelstellingen. Mensen worden daarin dé kritieke succesfactor. Zijn ze beschikbaar, zijn ze betrokken en passen ze optimaal bij het werk? Die vragen vormen een kern van strategisch HRM.

Dat vraagt om HRM gericht op groei, inzetbaarheid, ontwikkeling en talentontwikkeling.

Uw HR-vraagstuk bespreken met één van onze collega’s?

Maak een afspraak of neem direct contact op.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact