Organisatie inrichting en functiewaardering

Met functiewaardering en organisatie-inrichting leggen we een stevig fundament onder de relatie met uw medewerkers. Uw organisatie is klaar voor de dynamiek van vandaag en morgen!

Door groeiende complexiteit en onvoorspelbaarheid willen organisaties wendbaarder worden. Medewerkers en organisaties moeten (beter) in staat zijn om in te kunnen spelen op een veranderende markt en klantbehoefte. Dat vraagt om een andere inrichting, besturingsfilosofie en cultuur.

Wendbaarheid betekent een duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers. Dat vraagt om verander- en leervermogen van uw mensen en flexibiliteit in organiseren, HR-beleid, arbeidsvoorwaarden. Denk aan zelfsturende teams, agile werken en zelforganisatie. Uw medewerkers zijn in staat om verschillende rollen op te pakken.

Wat is functiewaardering?

Functiewaardering is een methode om functies in uw organisatie te waarderen en daarvan de zwaarte te bepalen. Hiermee waardeert u uw medewerker en houdt u uw loonsom beheersbaar.

Hoe legitimeert u de beloning van medewerkers? Door functies zorgvuldig te beschrijven en te waarderen. Human Capital Group doet dit met verschillende functiewaarderingsmethoden. Deze methoden zijn geaccrediteerd en goedgekeurd door werknemer- en werkgeversorganisaties zodat u er als werkgever zeker van bent dat u werknemers op een gelegitimeerde wijze beloont. Tegelijkertijd zijn werknemers verzekerd van een beloning die past bij de zwaarte van hun functie en de toegevoegde waarde die zij leveren.

Human Capital Group is (gecertificeerd) specialist in de volgende functiewaarderingsmethoden: Bakkenist, MNT, VBalans, FuWater, FWG 3.0, FWG-VVT en FWG-GHZ, FUWASYS en varianten, FUWAProv en HR21, ODRP en MRF-MRI.

Functies die aansluiten bij organisatie én medewerker

Veel organisaties hebben (nog) een traditioneel functiehuis als basis voor HR-processen. Om klaar te zijn voor de dynamiek van vandaag en morgen groeien steeds meer organisaties naar een organisatieconcept waarbij iedere medewerker een eigen (uniek en wisselend) takenpakket heeft. Een dat aansluit bij zijn of haar talenten en het werk dat hij of zij op dat moment doet.

Wat we voor u doen

Human Capital Group ontwikkelt en vormt een functiehuis dat past bij uw organisatie en medewerkers. Daarnaast creëren we draagvlak, implementeren, onderhouden en passen we het functiehuis toe. Wij kunnen u helpen bij vraagstukken als:

  • We willen als organisatie wendbaar worden – en blijven – zodat we in kunnen spelen op de vragen en problemen van vandaag en morgen.
  • We willen flexibeler zijn zodat we als organisatie efficiënter werken en medewerkers blijvend kiezen om voor ons te werken.
  • We willen onze medewerkers – binnen de kaders van een functie – meer inzetten op talent zodat zij doen wat zij echt leuk vinden en daardoor meer betrokken en productiever zijn.

Training en opleiding

Om de kennis bij onze klanten te borgen geven we regelmatig trainingen op basis van open inschrijving in MNT, HR 21 en Fuwasys.

Naast de trainingen functiewaardering verzorgen we ook trainingen in (resultaatgericht) beschrijven en geven we (incompany) masterclasses op het gebied van functies, rollen en performance management.

Functiewaardering voor experts

De volgende functiewaarderingssystemen passen wij toe:

  • Bakkenistmethode van functiewaardering, MNT, VBalans en FuWater. Hiervan zijn wij systeemeigenaar;
  • FWG 3.0, FWG-VVT en FWG-GHZ, FUWASYS en varianten, FUWAProv en HR21. Hiervan zijn we gecertificeerd licentiehouder;
  • Daarnaast zijn we ook toepasser van ‘wees-systemen’, waaronder gemeentelijke systemen zoals ODRP en MRF-MRI.

FUWA Online: functiewaarderen met een online tool

Omdat functiewaardering voor HR-adviseurs complex is, heeft Human Capital Group FUWA Online ontwikkeld. Hierdoor kunt u zelf – of met een ondersteuning van een van onze consultants – functies in uw organisatie waarderen. Dit is uniek in Nederland.

FUWA Online ondersteunt HR-adviseurs bij het toepassen van functiewaarderingssystemen zoals FuWater, de analytische Bakkenistmethode, MNT, FuwaProv en VBalans. De algoritmes garanderen objectieve waardering en beloningsverhoudingen zodat HR-professionals zelf functies kunnen ontwerpen. Ook ondersteunt FUWA Online bij het vormgeven, waarderen en wijzigen van functies. Zo heeft HR (meer) grip op de loonkosten en bent u compliant met gemaakte afspraken met vakbonden in de CAO.

FUWA Online ondersteunt ruim 700 organisaties in sectoren zoals sociaal werk, goede doelen, rijks- en provinciale overheden, waterschappen en (zorg)verzekeraars en organisaties zoals ANWB, DHL, ArboUnie en Nederlandse Gasunie.

Onze experts voor organisatie inrichting en functiewaardering

Uw HR-vraagstuk bespreken met één van onze collega’s?

Maak een afspraak of neem direct contact op.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact