Beloning en beleid in de praktijk

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden na fusie van 8 CAO’s naar 1 CAO Jeugdzorg

Ouders, kinderen, jongeren en professionals kunnen bij onze klant terecht voor vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien. Dat gebeurt in veel verschillende lokale, multidisciplinaire teams. Bij onze klant waren 450 medewerkers in dienst uit 14 verschillende moederorganisaties. Er was sprake van 8 verschillende cao’s.

De vraag aan Human Capital Group was om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Op basis van het resultaat hiervan zijn wij gevraagd voor alle medewerkers een individueel beloningsoverzicht te maken. Met de medewerkers werd een overgangsgesprek gevoerd waarin inzicht werd gegeven in de financiële gevolgen van de overgang.

Human Capital Group heeft het proces en de op te leveren resultaten uitgewerkt in een projectplan. Wij hebben de gegevens uitgevraagd bij de moederorganisaties en de benodigde tools geregeld voor de vergelijking en doorrekening van de arbeidsvoorwaarden. Wij hebben het hele project, de voortgang en afstemming met de stakeholders begeleid. Naast goed projectmanagement hebben we expertise op het gebied van Compensation en Benefits ingebracht. De kunst was om in zo’n complex proces orde aan te brengen, problemen op te lossen en te bewaken dat besluiten tijdig werden genomen.

De klant heeft ons ervaren als een organisatie met korte lijntjes, laagdrempelig, resultaatgericht, soepel meebewegend en een kritische partner. Ook het vakmanschap, de inhoudelijke kennis, werd hooggewaardeerd. De individuele beloningsoverzichten en overgangsgesprekken zijn volgens afspraak gerealiseerd. De harmonisatie is succesvol tot stand gekomen.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact