Functiewaardering in de praktijk

Functie- en rollenhuis maakt agile werken mogelijk bij energiebedrijf

De energiemarkt is in transitie. Dit leidt tot veel veranderingen nu en in de toekomst bij één van onze klanten; een groot energiebedrijf. Deze veranderingen maakten dat het functiehuis niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Het energiebedrijf wilde zich voorbereiden op de toekomst en heeft aan Human Capital Group gevraagd om het functiehuis wendbaarder en toekomstbestendig te maken. Er was behoefte aan meer generieke functiebeschrijvingen die meer ondersteunend zijn aan agile werken.

Het functiehuis was door een stapeling van allerlei ad hoc veranderingen een rommelig en niet transparant geheel geworden. De functiebeschrijvingen en de onderlinge verhoudingen hiertussen waren niet meer herkenbaar. Het gevaar was dat dit in de beoordeling en beloning te veel tot willekeur zou kunnen leiden. Het houvast ontbrak. Er waren meer dan 600 verschillende specifieke functies. Daarnaast werkte de klant met twee verschillende functiewaarderingssystemen voor hogere en lagere functies.

Human Capital Group heeft resultaten geboekt door inhoudelijk vakmanschap te combineren met een gedegen projectmatige aanpak en het inrichten van een agile manier van werken. De maximaal 30 functiereeksen zijn interactief ontwikkeld waarbij steeds tussentijdse resultaten zijn voorgelegd aan de stakeholders. Dat maakte dat de medewerkers, bonden en werkgeversvertegenwoordigers tevreden waren met het resultaat. Vakmanschap, oplossingsgericht werken, leren en verbeteren. Dat waren sleutelwoorden in onze aanpak.

De klant gaf aan: “Dit is een schoolvoorbeeld van een herkenbaar en breed gedragen, generiek functiehuis”. Het functiehuis vormt een goede basis voor beloningsbesluiten, loopbaanmanagement en andere HR-processen.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact