TIJDELIJKE NOODMAATREGEL VERVANGT REGELING WERKTIJDVERKORTING (WTV)

De regeling werktijdverkorting (WTV) wordt vervangen door een ruimere regeling die de overheid op 17 maart bekend maakte. Met onmiddellijke ingang is een beroep op de WTV niet meer mogelijk. De nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Volgens het Ministerie van Sociale Zaken wordt de regeling momenteel opgesteld. De contouren zijn al wel duidelijk. Op dit moment is het volgende bekend:

  • De regeling maakt mogelijk dat meer werkgevers een financiële tegemoetkoming ontvangen met als doel het voorkomen van werkloosheid;
  • De aanvraagprocedure wordt eenvoudiger en sneller dan de WTV-procedure;
  • De NOW gaat niet ten koste van WW-rechten van medewerkers;
  • Bij een omzetdaling van ten minste 20% (sinds 1 maart) krijgt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten;
  • De tegemoetkoming is afhankelijke van het omzetverlies en bedraagt maximaal 90%;
  • De duur van de tegemoetkoming is drie maanden en kan eenmaal met een periode van drie maanden worden verlengd;
  • Tijdens deze periode mag geen ontslag wegens bedrijfseconomische reden plaatsvinden;
  • De werkgever ontvangt de tegemoetkoming in de eerste instantie in de vorm van voorschot (maximaal 80%). De definitieve afrekening (maximaal 90%) vindt achteraf plaats.

Auteur: Hanneke van Dorst, Senior Consultant bij Human Capital Group en bereikbaar op het nummer: 06 82 14 79 84

Top