16 maart 2020
Compensation & Benefits

Minder werk als gevolg van corona maatregelen

De impact van de maatregelen rondom het Corona-virus is overweldigend. Human Capital Group hecht er aan om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk te beperken. Wij hebben onze fysieke afspraken daarom tot een minimum beperkt, maar onze dienstverlening is gewoon beschikbaar. Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u vragen leven of dat u bij de uitvoering van uw HR-taken handen te kort komt.

Door de sluiting van de scholen zijn ouders genoodzaakt om thuis te blijven. Neem je daar vrij voor of valt dat  onder calamiteitenverlof of (kortdurend) zorgverlof? Wat als u een deel van uw omzet ziet verdwijnen als gevolg van het virus? U kunt dan werktijdverkorting aanvragen. De website van de Rijksoverheid is op dit moment overbelast, wij geven hieronder een toelichting op de mogelijkheden van werktijdverkorting.

Wat is de regeling voor werktijdverkorting?

Als er minder werk is door een oorzaak die niet tot het normale ondernemersrisico behoort, kan een werkgever in aanmerking komen voor werktijdverkorting. Voor de uren die de medewerker niet werkt, kan een beroep op de Werkloosheidswet worden gedaan.

Hoe kom ik daarvoor in aanmerking?

U moet allereerst een vergunning aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vergunning is zes weken geldig en kan drie maal worden verlengd tot in totaal 24 weken. Als de vergunning is afgegeven, kunt u bij UWV melden welke medewerkers minder (of geen) uren werken. De werkgever vraagt de WW-uitkering aan. Deze wordt dus aan de werkgever overgemaakt. Gedurende de werktijdverkorting betaalt u dus het loon van de medewerker door.

Hoe lang kan ik daar gebruik van maken?

De regeling is tijdelijk en kan maximaal 24 weken worden benut.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet kunnen aantonen dat het werk met ten minste 20% afneemt voor een periode van ten minste twee weken en maximaal 24 weken. Bij de vergunningaanvraag moet u dat uitgebreid toelichten. Het is niet voldoende om aan de hand van een omzetdaling de vergunning aan te vragen; het gaat echt om een afname van het aantal uren dat in uw organisatie wordt gewerkt door verminderde behoefte aan arbeidscapaciteit.

Wat zijn belangrijke zaken om rekening mee te houden?

  • Het recht op een WW-uitkering wordt per medewerker beoordeeld. Bij onvoldoende arbeidsverleden, ontstaat dus geen (volledige) WW-uitkering of gedurende een korte periode.
  • Als u voorziet dat de afname van het werk langer duurt dan 24 weken, is deze regeling niet van toepassing.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact