Strategisch HR- en organisatieadvies

klaar voor de toekomst

Ontwikkelen visie op de organisatie

Wij helpen organisaties om vanuit de veranderende omgeving, een goede visie te ontwikkelen op je organisatie. Met ambitie en nuchterheid. Je moet niet klakkeloos een hype achternajagen, maar goed kijken wat een past in je eigen situatie. Het moet passen bij de aard van je primaire proces, je medewerkers en je markt. Wij helpen om de visie en strategie te vertalen in een passende besturingsfilosofie, inrichting, cultuur en stijl van leidinggeven. En wij ontwikkelen een passende veranderaanpak.

Strategische HR-thema’s

Vanuit de visie op de organisatie kijken we naar de impact op de belangrijkste strategische HR-thema’s. Dat gaat dan bijvoorbeeld om:
– Strategische personeelsplanning: welke mix van competenties en talenten hebben we de komende jaren nodig?
– Hoe kunnen we door een goede employee journey, de betrokkenheid structureel bevorderen vanaf recruitment tot uitstroom en binding met alumni?
– Hoe bevorderen we een duurzame en blijvend vitale inzetbaarheid van medewerkers, ook over de verschillende generaties heen?
– En wat betekent de uitwerking van onze visie voor het arbeidsvoorwaardenpakket?
– Hoe kunnen we door dit alles aantrekkelijk werkgever blijven of worden?

Versterken en borging kennis

We helpen om deze HR-thema’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau te vertalen. We gebruiken data om hierin goed onderbouwde keuzes te maken. We werken daarbij samen met gespecialiseerde bedrijven op het gebied van data-analyse.
Via masterclasses, trainingen en coaching on the job versterken we de eigen HR-afdeling om de rol als HR-business partner zelf op te nemen. Wij dragen onze kennis en ervaring in onze opdrachten graag over, zodat de kennis ook geborgd is als wij vertrokken zijn.

Lees hier gerelateerde publicaties

Voorbeeld van onze diensten:

  • 1Strategische personeelsplanning
  • 2Employee journey
  • 3Aantrekkelijk werkgeverschap
  • 4Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid
Top