Wendbare organisaties: van vaste functies naar tijdelijke rollen

Nederland is het land met de hoogste dischtheid aan functiewaarderingen en functiebeschrijvingen in Europa. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst zei ooit dat het Rijk 5.000 functies had, en dat dat er naar haar smaak ongeveer 4.950 te veel waren. Inmiddels gaan we toe naar minder en abstracter, en sterker nog: we schaffen functies in de toekomst helemaal af en gaan over op rollen.

Lees het artikel hier!

Publicatie: een interview met Wilma van Vuuren en Jan Tjerk Boonstra, Praktijkblad Ondernemingsraad, april 2016

Top