DE WEEK VAN OLAF: EEN KIJKJE IN DE WERKWEEK VAN SENIOR INTERIM HR CONSULTANT

Maandag

Ik begin de dag met het maken van een To-Do lijstje  voor vandaag; dat geeft mij houvast en helpt mij met een goede dagindeling.

Eerst beantwoord ik enkele e-mails van collega’s en daarna ga ik aan de slag met de To-Do punten voor het project bij een relatie in de havensector. Ik ben daar projectleider van een project voor de harmonisatie van een aantal HR instrumenten. Twee jaar geleden is het onderdeel in België met dat in Nederland samengegaan, maar beide onderdelen hebben nog de eigen HR instrumenten en men wil dat nu harmoniseren. Interessant project vanwege de verschillende stakeholders: management, medewerkers, ondernemingsraad en vakbonden en niet te vergeten HR. Ik leg vandaag contacten met verschillende stakeholders om hen op de juiste koers te krijgen en te houden. Het projectplan is het kompas waarop we varen; volle kracht vooruit!

De tijd vliegt voorbij en omdat ik vandaag thuis werk kan ik samen met Karin – mijn partner – lunchen. Na de lunch weer aan de slag met het vervolg van de To-Do lijst.

Tussendoor heb ik tijd ingepland om een aantal vacatures te bekijken of deze passend zijn als  aanvulling op mijn lopende opdracht. Daarnaast leg ik contacten met oud-collega’s omdat ik benieuwd ben hoe het met hen gaat in deze bijzondere periode met het Corona virus.

Dinsdag

De dag begint ’s morgen vroeg bij de dependance van het ziekenhuis met een bloedafname bedoeld voor een periodieke bloedcontrole. Alles is goed georganiseerd: bij de balie een korte gezondheidscheck, looproutes zijn bewegwijzerd, rechts aanhouden! En dan blijkt dat er in de zorg aan efficiency te winnen valt. Het formulier dat ik meekreeg, wijkt af van het standaard formulier met als gevolg dat gegevens handmatig overgenomen, gecontroleerd en geverifieerd moeten worden. Dat kost veel extra tijd, die men anders aan mensen kon besteden.

Snel naar huis  en met de koffie achter de PC het bekende To-Do lijstje voor deze dag opstellen en om de mails door te nemen. Ik woon vandaag eerst een webinar bij van mijn collega Jan Tjerk over leiderschap in tijden van crisis; erg boeiend gebracht door Jan Tjerk.

Daarna aan de slag voor de klant voor het maken van afspraken in het kader van het project. We werken met een projectstructuur van stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep. Deze laatste is bijzonder en bestaat uit vertegenwoordigers uit alle geledingen van het bedrijf die erg betrokken zijn: alle hens aan dek! De klankbordgroep helpt door feedback en input te geven op de voorstellen van de werkgroep.

Woensdag

Vandaag eerst het bekende To-Do lijstje opstellen. De planning van een aantal bijeenkomsten in het kader van het project heeft hoge prioriteit. Het is vooral het realiseren van de juiste setting die de meeste tijd vergt. Er komen twee onverwachte berichten binnen waardoor de oorspronkelijke opzet en planning moet worden herzien. Bij elk project kan het voorkomen dat de koers aangepast moet worden. Uiteindelijk staat alles weer goed in de planning.

Dan wordt ik gebeld  met de mededeling dat een collega haar activiteiten gaat overdragen en de vraag is of ik haar werkzaamheden wil nemen. “Uiteraard” zeg ik want ik heb tijd beschikbaar; bovendien zijn het activiteiten die nogal afwijken en daarom lijken ze mij juist interessant. Snel maken we enkele afspraken voor morgen en intussen krijg ik via de mail al informatie toegestuurd.

Tegen de avond loop ik naar de winkel om wat boodschappen te halen; een goede wandeling waar ik nog wat extra meters aan toevoeg door bewust wat om te lopen.

Donderdag

Na het – jawel – To-Do lijstje staan er twee korte gesprekken op de agenda voor de overdracht van werkzaamheden waar gisteren over gesproken is. Na de korte gesprekken spreken we af morgen verder te praten als ik meer informatie heb kunnen doornemen.

Vanmiddag ben ik vrij; nu is dat betrekkelijk want om 4 uur zit een groep deelnemers klaar voor de bijeenkomst van de module HRM voor leidinggevenden, onderdeel van de post master opleiding Bedrijfskunde van Avans Plus. Vandaag is het onderwerp persoonlijk leiderschap en we gaan onder andere werken met het model van Bateson. Het model van Bateson kan je helpen bij de oplossing van een probleem. Ik bereid de oefening nog even voor en om 4 uur is iedereen via Zoom in de virtuele klas aanwezig. Met name de oefeningen met het model van Bateson loopt ontzettend goed. De deelnemers zijn enthousiast als ze merken dat het model hen daadwerkelijk helpt in situaties waarin ze als leidinggevende verzeilt raken. Het is intensieve bijeenkomst waar we aan het einde nog wat tijd besteden aan de eindopdracht die iedere deelnemer maakt als proeve van bekwaamheid.

Vrijdag

De dag begint in de garage omdat mijn auto aan een servicebeurt toe is. Er is een speciale hoek waar ik kan werken, koffie van het huis etc. Na een uurtje ben ik weer vertrokken en heb ik mijn e-mails al kunnen doornemen en beantwoorden. Vandaag werk ik nog even aan de evaluaties van een tweetal kennissessies voor leidinggevenden van een klant. De sessies waren speciaal voor de leidinggevenden en we hebben interactief met cases en stellingen gewerkt. Deze opzet was iedereen goed bevallen temeer nu bleek dat leidinggevenden in dezelfde situatie verschillende regelingen hanteerden. Dat kwam duidelijk in de sessie naar voren zodat we het konden bespreken. De bevindingen van de sessies heb ik verwerkt in een kort advies aan de klant. De deelnemers vonden de interactieve opzet met de cases erg plezierig. Ook hadden zij veel van de sessie opgestoken. Als ik later deze positieve evaluaties teruglees, bedenk ik  dat juist dit de brandstof is voor mijn motor.

Bent u benieuwd hoe u een complex project met veel stakeholders succesvol kunt managen, of hoe kennissessies een effectieve ondersteuning zijn voor het management in uw organisatie, neemt u dan contact op met Human Capital Group op.  Laat het ons weten en we komen graag met u in gesprek.

Bedankt voor het lezen! Je kan Olaf Otten bereiken op het nummer 06 51 53 16 49 of per e-mail OOtten@humancapitalgroup.nl 

Top