Talent- en performancemanagement

Talent- en performancemanagement

Talent ontwikkelen via performancemanagement
Veel eisen die aan medewerkers worden gesteld, zullen ingrijpend veranderen. In de toekomst zullen drie competenties cruciaal zijn (“the future of jobs, World Economic Forum):

  • Creativiteit omdat nieuwe producten, technologieën en werkmethoden hun intrede doen.
  • Kritisch (analytisch en conceptueel) denken door toegenomen complexiteit.
  • Probleemoplossend vermogen door verantwoordelijkheid en initiatief te nemen.

Van traditioneel beoordelingsgesprek naar continue feedback

Talent- en performancemanagement is meer dan ooit nodig om blijvend succesvol te zijn. Als individu, als team en als organisatie. De traditionele HR-cyclus, vaak afgerond met wat als ‘veroordelingsgesprek’ wordt ervaren, wordt steeds vaker geschrapt. Daarvoor in de plaats komt het werken aan een cultuur van continue feedback geven en ontvangen. Door de verschuiving van vaste functies naar flexibele rollen is er ook steeds minder vaak een traditionele leidinggevende die de resultaten van jouw werk op alle gebieden uit eigen waarneming kan beoordelen.

Mens centraal, zelfregie

Om dat goed te doen is het belangrijk de mens centraal te stellen en niet de medewerker en de functie-eisen. Wij helpen organisaties om de juiste ‘fit’ te vinden tussen de kwaliteiten en ambities van mensen en de doelen van de organisatie. Wij adviseren en coachen leidinggevenden om mensen en teams te begrijpen en in de ontwikkeling te faciliteren. De HR-professionals begeleiden we bij het krijgen van inzicht in de organisatie en het selecteren van krachtige tools die bijdragen aan eigen verantwoordelijkheid en zelfregie. En coachen teams en individuen om eigen actieplannen te maken om richting te geven aan hun ontwikkeling.

Lees hier gerelateerde publicaties

Kortcyclisch

Modern beoordelen

Agile werken

Continue feedback

Top