Organisatieinrichting

wendbaarheid en structuur

Toegenomen complexiteit en onvoorspelbaarheid

Door de toegenomen complexiteit en onvoorspelbaarheid stellen klanten ons steeds vaker de vraag hoe zij wendbaarder kunnen worden. Mensen en teams moeten meer in staat worden gesteld om in te spelen op veranderende klantbehoeften en marktomstandigheden. De inrichting, de besturingsfilosofie en de cultuur moeten dit mogelijk maken.

Duurzame en flexibele inzetbaarheid

Meer wendbaarheid betekent ook een duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers. Mensen moeten beschikken over meer verander- en leervermogen en dat vraagt om steeds meer flexibiliteit in wijzen van organiseren, het HR-beleid, de arbeidsvoorwaarden en het uitvoeren van werk. De traditionele piramide wordt steeds meer vervangen door bijv. zelfsturende teams, agile werken en zelforganisatie.

Van functies naar rollen en projecten

Mensen werken steeds minder in afgebakende functies en meer in projecten en rollen, werken steeds minder tussen afgebakende werktijden, werken op meerdere locaties, enzovoorts. Daardoor verandert ook de aard en inhoud van HRM-processen. De hele aanpak ten aanzien van performance, inzetbaarheid en ontwikkeling wordt bijvoorbeeld veel meer individueel maatwerk, afhankelijk van factoren als de aard van het werk, het potentieel, de ambitie, persoonlijkheid of leerstijl van mensen, het belang van de opdracht van een medewerker voor de organisatie en persoonlijke omstandigheden.

Wendbaarheid vraagt ook om continu leren en verbeteren en daarmee krijgt performance management een heel andere invulling dan tot dusver gebruikelijk.

Binnen deze dynamiek bieden we de volgende diensten aan op het gebied van organisatie-inrichting:

 

Lees hier gerelateerde publicaties

Top