Achtergrondinformatie Nationaal Beloningsonderzoek

Achtergrond informatie

1. KAN IK MEEDOEN AAN HET NATIONAAL BELONINGSONDERZOEK?
Ja, elke Nederlandse organisatie met medewerkers in loondienst kan meedoen aan het Nationaal Beloningsonderzoek. Elke medewerker die beschikt over de relevante beloningsgegevens en bevoegd is om deze gegevens met ons te delen, kan het onderzoek invullen. Het onderzoek richt zich op werkgevers, met tenminste 25 medewerkers tot 2000 medewerkers.

2. WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT?
Het invullen van een korte vragenlijst (20 -30 minuten) en het aanleveren van salarisgegevens in een gestandaardiseerd Excel bestand via een beveiligde portal.

3. WAT GEBEURT ER MET MIJN SALARISGEGEVENS?
Tijdens dit onderzoek maken wij onder andere een salarisvergelijking voor uw organisatie. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Alle persoons- en salarisgegevens worden via een beveiligde omgeving met ons gedeeld.  Wij slaan geanonimiseerde gegevens op in een beveiligde database om deelnemers in volgende edities ook een betrouwbare benchmark te kunnen aanbieden.

De details staan uitgewerkt in de verwerkersovereenkomst die u bij aanmelding ontvangt.

4. HOEVEEL TIJD NEEMT DEELNAME AAN HET NATIONAAL BELONINGSONDERZOEK IN BESLAG?
Het invullen van de korte vragenlijst kost 20 tot 30 minuten. Het invullen van het Excel-bestand met de salarisgegevens is eenvoudig. De tijd die dit in beslag neemt verschilt per organisatie. Neem contact op voor een reële inschatting.

5. HOE LANG DUURT HET VOORDAT DE SALARISBENCHMARK KLAAR IS?
Wij streven ernaar het persoonlijke benchmarkrapport binnen een maand aan te leveren. Het is onze ervaring dat het in de praktijk meestal tussen de 2-3 weken opgeleverd kan worden.

6. KAN IK EEN TOELICHTING BIJ DE SALARISBENCHMARK KRIJGEN?
Ja, wij doen u een voorstel om de benchmark telefonisch of bij u op kantoor te bespreken. Dit is, net als de benchmark zelf, kosteloos.

7. WAARTOE VERPLICHT IK MIJ BIJ DEELNAME AAN HET ONDERZOEK?
U verplicht zich tot niets. Deelname geeft u het recht op de kosteloze salarisbenchmark. Daarnaast maakt u bij deelname voor 30 september kans op een gratis toegangsbewijs voor het HR Arbeidsvoorwaarden Congres 2020 dat in november plaatsvindt. Wij vragen van u de vragenlijst in te vullen en uw salarisgegevens aan te leveren. Naast uw persoonlijke benchmarkrapport ontvangt u begin 2021 de jaarlijkse whitepaper met trends, opvallende feiten en bijdragen van gerenommeerde schrijvers.

8. IK HEB FUNCTIES DIE MOEILIJK TE KOPPELEN ZIJN AAN DE NBO-REFERENTIEFUNCTIES. WAT NU?
Wij helpen u graag met het selecteren van de meest passende referentiefunctie. Neemt u gerust contact met ons op via nationaalbeloningsonderzoek@humancapitalgroup.nl of bel 030-2193960 en vraag naar Luuk Schartman of Hanneke van Dorst.

9. KAN IK OOK MET EEN SPECIFIEKE MARKT WORDEN VERGELEKEN?
Ja dat is mogelijk. Neem daarvoor contact op via nationaalbeloningsonderzoek@humancapitalgroup.nl of bel naar 030-2193960 en vragen naar Luuk Schartman of Hanneke van Dorst. Wij geven u graag een inschatting van de daarmee gemoeide kosten.

10. ZIJN DE RESULTATEN OVER 2019 AL BEKEND?
Aan de whitepaper over 2019 wordt nu de laatste hand gelegd. Zodra deze gereed is zullen we ‘m publiceren op de website. Wanneer u op zoek bent naar de meest verrassende resultaten over 2019 verwijzen we u naar dit blog.

11. HOE KAN IK MIJZELF AFMELDEN VOOR HET NATIONAAL BELONINGSONDERZOEK?
U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Stuur een email met uw afmeldverzoek naar nationaalbeloningsonderzoek@humancapitalgroup.nl

Waarom meedoen aan het Nationaal Beloningsonderzoek 2020?

  • 1Vergelijk uw salarissen met de BV Nederland
  • 2Toets uw secundaire arbeidsvoorwaarden
  • 3Ontvang een complete benchmark
Top