Interim HR-management en -advies

betrokken vakmensen

Een snelle en passende match

Veel van onze klanten stellen ons de vraag om tijdelijk invulling te geven aan de rol van HR manager of (senior) HR adviseur. Wij zorgen voor een snelle en passende match. Wij hebben zelf een team in vaste dienst en hebben tegelijk de beschikking over een breed netwerk van geschikte personen die wij op interim-basis kunnen inzetten. Daarmee kunnen we het volledige palet aan HR-expertise bieden, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Deskundig en up-to-date

Onze interim HR-managers en -adviseurs zijn deskundig, laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan, zijn betrokken en kijken vanuit een onafhankelijk perspectief. Zij zijn daarom in staat om onderliggende problemen die spelen te doorgronden en bespreekbaar te maken.

Verder organiseren wij geregeld intervisie en kennissessies, zodat de interimmers qua kennis en instrumentarium up-to-date zijn.

Plan van aanpak met resultaat

Wat het vraagstuk ook precies is, we maken in de beginfase, in samenspraak met de opdrachtgever, een plan van aanpak. Daarin staat opgenomen wat het resultaat is dat aan het einde van de opdracht wordt opgeleverd, wat de aanpak is, wat de relevante stakeholders zijn en welke randvoorwaarden nodig zijn om succesvol te zijn. Wij werken niet met standaard blauwdrukken, maar kiezen een aanpak die past bij de klant en het vraagstuk.

Versterken en borgen van de kennis

Tijdens én bij de afronding van de opdracht zorgen we voor een goede borging van het resultaat en de kennis die nodig is in de organisatie om zelf verder te gaan met het vraagstuk.

Heb je een vraag naar interim HR? Bel 030-2193960 of mail naar info@humancapitalgroup.nl

Heb je een vraag naar interim HR?

Top