Gedrag als sleutel voor verandering

persoonlijk leiderschap

Veranderen gaat altijd over gedrag

Wendbaarheid, agile way of working of zelfsturende teams. Het zijn grote concepten. Uiteindelijk gaat het bij veranderen altijd om gedrag. Ander gedrag dat nodig is om in een veranderende context succesvol te blijven. En juist het veranderen van ingesleten gedragspatronen blijkt lastig te zijn.

Reflectie op handelen

Wij zijn in staat om de mensen een spiegel voor te houden: mensen tonen hun ‘werkelijke’ houding en opvattingen vooral door wat zij doen en niet door wat zij zeggen. Reflectie op handelen is daarom een krachtig middel om vooruit te komen. Wij faciliteren de dialoog om dit soort zaken bespreekbaar te maken.

Drie factoren voor gewenst gedrag

Wat vaak vergeten wordt is om goed te definiëren wat het gewenste gedrag is. En dat is nodig in alle geledingen, ook in de top. Onderzoek wijst uit dat er drie factoren zijn die van invloed zijn op het laten zien van gewenst gedrag:
1. Capaciteit: denk ik dat ik het kan?
2. Motivatie: wil ik het?
3. Omgeving: is de context waarin ik mij dagelijks begeef bevorderend of belemmerend om het gedrag te vertonen?

Om de juiste verandering door te voeren houden we rekening met deze principes en bedenken we samen met de klant interventies om de gewenste veranderingen ook in de praktijk van alle dag ook uit te voeren.

Drie aanjagers van gedrag:

   1. Capaciteit

    2. Motivatie

     3. Omgeving

Top