de kracht van cultuur

doorzien en doorbreken

De kracht van een sterke cultuur

Een sterke identiteit, cultuur en kernwaarden zijn van doorslaggevend belang in het boeien en binden van je medewerkers. Indien de cultuur duidelijk is voor iedereen en mensen staan erachter, dan zullen ze zich ermee identificeren. Ze zullen trots zijn op hun organisatie. Dit is met name urgent bij een krappe arbeidsmarkt en een hoge uitstroom. Een sterke cultuur en waarden die mensen in praktisch gedrag weten vorm te geven is daarom een belangrijke schakel voor duurzaam succes. De uitingen naar buiten toe kloppen dan met het gedrag die medewerkers binnen waarnemen. Het leiderschap heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Ingesleten handelingspatronen

Als er een verandering nodig is in de gewenste cultuur, dan is het goed te beseffen dat cultuur niet iets is dat je van bovenaf kunt implementeren en aansturen. Cultuur zien we als ingesleten handelingspatronen tussen mensen die elkaar in het informele circuit vertrouwen. Vaak verschilt dat sterk van hoe het management met de medewerkers communiceert. Daarmee is er in de praktijk altijd een bovenstroom en een onderstroom. De kunst is om de handelingspatronen zodanig te beïnvloeden dat deze zo dicht mogelijk bij elkaar komen. Hiervoor is nodig dat er openheid is om te kunnen zeggen wat je vindt en dat gezond tegengeluid wordt gewaardeerd. Dat komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede.

Cultuur zit in al het handelen

Wij benaderen cultuur ook niet als los thema, maar integraal. De systemen, procedures, structuren en processen moeten de gewenste cultuur bevorderen. Het moet één geheel vormen. Op al die vlakken hebben we een breed repertoire aan interventies om de cultuur te beïnvloeden.

Organisatieverandering:

Cultuur

Teamontwikkeling

Gedrag

Top