Open inschrijving

aanbod provinciale sector (IPO)

De toekomstige toepassing van het functiegebouw vraagt een andere manier van werken en daarmee andere rollen, vaardigheden en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Op sectoraal niveau wordt dit gefaciliteerd. Afhankelijk van de gewenste rol kan gekozen uit het aanbod. Alle trainingen kunnen ook incompany of intercompany aangeboden worden.

TRAINING: HOE MAAK IK OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET GENERIEKE FUNCTIEHUIS?

Eendaags
19 mei 2021 (digitaal)
20 mei 2021 (digitaal)
13 oktober 2021 (op locatie; nog te bepalen)
14 oktober 2021 (op locatie; nog te bepalen)

Vrijwel dagelijks krijgen teams nieuwe vragen die beantwoord moeten worden. Vragen die veelal verband houden met de opgaven waar de provincies voor staan: een duurzame en gezonde leefomgeving. De vraag is dan: wie ga ik vragen de opdracht uit te voeren? Of: bij wie leg ik de vraag neer? Wat nu als de vraag van enige omvang is? Is er dan sprake van een nieuwe functie? Kan ik van de opdracht een resultaatopdracht maken? Of is er sprake van een nieuwe of gewijzigde functie? Hoe deel ik die dan in het generieke functiehuis in? Welk niveau hoort daarbij?

Is het aan de orde om een opdracht te beschrijven dan lijkt het maken van een vacaturetekst nog redelijk eenvoudig. Als tenminste duidelijk is wat er concreet als resultaat verwacht wordt. Maar ben je als adviseur in staat om te beoordelen wat de essentie van de opdracht is en daarmee ook de zwaarte te bepalen? En ben je in staat om de opdracht in de verhouding (qua zwaarte) met andere opdrachten beschouwen? Tijdens deze training leer je wat hiervoor nodig is.

Kosten: € 400,00 per persoon (exclusief locatiekosten (indien van toepassing) en BTW). De training gaat door bij minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Meer informatie: training optimaal gebruik
Inschrijven? Zie bijgevoegd exemplaar

TRAINING: HOE KRIJG IK EN FUNCTIONEER IK IN DE ROL VAN STRATEGISCH (SPARRING) PARTNER (MEDE) IN DE CONTEXT VAN HET GENERIEKE FUNCTIEHUIS

Vier dagdelen of tweedaagse
1, 3, 22 en 24 juni 2021 van 9.00 – 13.00 (digitaal)
12 en 26 oktober 2021 (op locatie)

Ben jij klaar om de volgende stap te zetten in jouw ontwikkeling als (meer) strategisch (sparring) partner? In deze tweedaagse training leer je hoe je optimaal aansluiting vindt bij de ‘business’ en actief de strategische ontwikkeling van de organisatie kunt beïnvloeden, kunt bijdragen aan de resultaten en op kunt treden als regisseur van veranderingsprocessen. Omdat mede met het functiegebouw een andere manier van werken mogelijk wordt, kan de (HR) adviseur daarmee en daarin ook strategisch partner in organisatieontwikkeling worden. In twee dagen worden alle facetten van die rol (van de aard en eisen die de organisatie stelt tot eigen individuele competenties en ambities) doorgenomen en wordt iedere deelnemer in staat gesteld een eigen analyse en ontwerp van die mogelijke rol te maken.

Kosten: € 2.250,00 per persoon (exclusief locatiekosten (indien van toepassing) en BTW). De open inschrijving gaat door bij minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers.

Meer informatie: training sparring partner
Inschrijven? Zie bijgevoegd exemplaar

TRAINING: HOE WORD IK EEN FUWA PROV-EXPERT?

Aantal dagen: 2 x 2 dagen (met tussenliggende periode van 2 tot 3 weken)
17 & 18 mei en 9 & 10 juni (online)
11 & 12 oktober en 1 & 2 november (op locatie, nog te bepalen)

Om een expert te worden in het waarderen en beschrijven van functies, resultaatopdrachten c.q. functieprofielen volg je deze Experttraining. Deze Experttraining leidt de deelnemer op om deel te kunnen nemen aan het SPO examen, waarmee hij/ zij bij voldoende resultaat gecertificeerd is voor de toepassing van FuwaProv.

Op de website van het SPO (www.SPO3.nl) tref je de voorwaarden voor aanmelding en de examenkosten aan. Na certificering worden (jaarlijks) herhalingstrainingen verzorgd.

Kosten: € 2.250,00 per persoon (exclusief locatiekosten (indien van toepassing) en BTW). Hetminimale aantal deelnemers 4, het maximale aantal is 5 deelnemers per groep.

Meer informatie: Training expert
Inschrijven? Zie bijgevoegd exemplaar

TRAINING OP MAAT: WAT KUNNEN WE SAMEN AFSPREKEN?

Wil je een in-company (of inter-company) maatwerk opleidingstraject dan wordt dit samen met de trainer opgesteld en uitgevoerd. De duur en de kosten zijn afhankelijk van de vraag.

In dit kader kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan trainingen of coaching, digitaal (via Teams) of fysiek, op individuele basis of in kleine groepjes als vervolg op de hiervoor genoemde trainingen. Bijvoorbeeld om het indelen in het generieke functiegebouw of het samenspel met de lijn en de FuWa-expert te oefenen aan de hand van eigen casuïstiek.

Meer informatie: training op maat
Aanvragen: mailen naar provincies@humancapitalgroup.nl

Meer informatie over onze trainingen?

Top