15 november 2021

Hybride organiseren en werken

Op 14 september jl. zijn vertegenwoordigers van leden van het Verbond van Verzekeraars bijeengeweest over het thema ‘Hybride organiseren en werken’. Met name ook in het licht van andere ontwikkelingen bij verzekeraars is dit thema van belang voor nu en voor de langere termijn. Veranderingen van werk en functies en daarmee van het personeelsbestand noodzaken tot het anders denken over en organiseren van werk. Ook de instroom van nieuwe generaties in een toenemende krappe arbeidsmarkt maakt aantrekkelijk werkgeverschap een belangrijke conditie voor het kunnen aantrekken van voldoende en goed personeel. Organisaties en medewerkers moeten gezamenlijk de balans vinden tussen het werken aan gezamenlijke doelen en het doen van het werk op een wijze die bijdraagt aan vitaliteit, employability en inclusie.

Hybride organiseren en werken kan daar een bijdrage aan leveren door het bieden van ruimte en vertrouwen en door vormen van empowerment waardoor mensen zich graag willen inzetten en willen leren. Hybride organiseren en werken raakt diverse andere thema’s als vertrouwen, maatwerk in werk en loopbaan, inclusiviteit en het ‘gezamenlijke verhaal’ dat je deelt als medewerkers, milieuaspecten, arbeidsvoorwaarden, (nieuwe) leiderschapsrollen en -stijlen, performance management (en ‘meten van performance’), de fysieke plekken (en de inrichting daarvan) waar mensen hun werk mogen en kunnen doen en nieuwe wijzen van informatievoorziening.
Al deze aspecten zijn op de studiemiddag besproken en op hoofdlijnen samengebracht in de onderstaande beschrijving van ‘hybride organiseren en werken’.

Wil je hier meer over weten klik op de link: Verbond van Verzekeraars hybride werken en organiseren

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact