IPO

IPO Training op maat: wat kunnen we samen afspreken?

Wil je een in-company (of inter-company) maatwerk opleidingstraject dan wordt dit samen met de trainer opgesteld en uitgevoerd. De duur en de kosten zijn afhankelijk van de vraag.

In dit kader kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan trainingen of coaching, digitaal (via Teams) of fysiek, op individuele basis of in kleine groepjes als vervolg op de hiervoor genoemde trainingen. Bijvoorbeeld om het indelen in het generieke functiegebouw of het samenspel met de lijn en de FuWa-expert te oefenen aan de hand van eigen casuïstiek.

Meer informatie: training op maat
Aanvragen: mailen naar provincies@humancapitalgroup.nl

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact