InCompany

Op zoek naar een InCompany training?

Training FuwaSys, FuWater en VBalans

Werkt u in een organisatie waar FuwaSys (Rijksoverheid), FuWater (Waterschappen) of VBalans (Gemeenten) wordt toegepast? Wilt u in staat zijn om uw eigen functies te beschrijven en waarderen? Al meer dan een decennium verzorgen wij jaarlijks deze training, waaraan al vele tientallen mensen deel hebben genomen. Onze zeer ervaren trainer leert u de ins en outs van deze functiewaarderingssystemen. Hoewel er in de training het nodige wordt geoefend vraagt deze training ook van u dat u bereid en in staat bent om diverse ‘huiswerkopgaven’ uit te werken.
Duur: 4 dagen (incl. lunch en examen)
Kosten: Op aanvraag

Herhalingstraining FuWater en VBalans

U bent al gecertificeerd voor FuWater of VBalans? Jaarlijks organiseren wij de herhalingstraining, waar de fijne kneepjes herhaald worden en u met mede cursisten (en onze docent) over uw inhoudelijke casuïstiek kunt doorpraten. Heel verstandig om met enige regelmaat aan de herhalingstraining deel te nemen. Waarom? Uit ervaring weten wij dat u de systematiek in de praktijk relatief weinig toepast. De fijne kneepjes verleert u dus snel.
Duur: 1 dag (incl. lunch en bewijs van deelname)
Kosten: Op aanvraag

Training FGR

Inpassen van functies in Functiegebouw Rijk is makkelijker dan u denkt. In deze training leert u de basisbeginselen van het inpassen.
Duur: ½ dag
Kosten: Op aanvraag

Training inpassing werkpakketten in een generiek functieboek

Heeft uw organisatie de beschikking over een generiek functieboek? Weet u (nog) niet goed hoe u daar in de praktijk mee kunt werken? Of wilt u gewijzigde of nieuwe werkpakketten in uw functieboek inpassen? Volg dan bij ons de training inpassen werkpakketten in een generiek functieboek.
Duur: ½ dag
Kosten: Op aanvraag

Training vakbekwaam toepasser HR21

Kennismaken met het systeem HR21? Uw certificering is onder handbereik!
Na het volgen van de training en het met goed gevolg afleggen van het examen kunt u als gecertificeerd toepasser HR21 in uw organisatie implementeren of er onderhoud aan plegen.
Duur: 3 dagen (incl. lunch en examen)
Kosten: Op aanvraag

Terugkomdag vakbekwaam toepasser HR21

Gecertificeerd als vakbekwaam toepasser HR21? Dan kunt u bij ons de terugkomdag volgen waarmee uw certificaat geldig blijft.
Duur: 1 dag (incl. lunch en toets)
Kosten: Op aanvraag

Toepassing MNT en MNT online

Indien uw organisatie gebruik maakt van de functiewaarderingsmethode MNT om functies vergelijkenderwijs in te delen, kunt u deelnemen aan de open inschrijvingstraining voor de toepassing van MNT (de methode) en MNT Online (de online applicatie). U leert functies waarderen, indelen én onderbouwen aan de hand van algemeen trainingsmateriaal.
Duur: 1 dag
Kosten: € 1.895,- exclusief btw. en 6% bureaukosten (max 10 deelnemers)

Resultaatgericht beschrijven

De deelnemer is bekend met de principes van het resultaatgericht beschrijven van functies, kan daartoe een aantal modellen hanteren en toepassen en leert hoe een resultaatgerichte beschrijving op te stellen. Het is niet van belang welke functiewaarderingsmethode wordt toegepast. De training staat open voor een ieder die binnen de eigen organisatie functies moet ontwerpen, vormgeven en / of opstellen. Eigen oefenmateriaal kan worden ingebracht.

Kosten:
Op aanvraag.

Alle prijzen zijn exclusief 6% bureaukosten en 21% btw

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan
Contact