Dynamische doeners

Wat wij doen

Onze 60 collega’s ondersteunen organisaties met de meest uiteenlopende HR-vraagstukken.
Wij maken uw organisatie toekomstgericht, toekomstbestendig en toekomstbehendig. Dat gaat in onze ogen over de vitaliteit, wendbaarheid en professionaliteit van uw organisatie.

Professioneel organiseren betekent voor ons dat uw organisatie staat als een huis.
Taken, rollen, verantwoordelijkheden zijn glashelder voor uw medewerkers. Beloning en waardering is passend. Prestatiemanagement is ingericht. Uw organisatie voldoet aan wet- en regelgeving. U heeft een solide relatie met de officiële inspraakorganen.
Draagvlak is geregeld van de werkvloer tot aan de RvT. Uw organisatie is klaar voor de komende jaren. Klaar voor prestatie.

Wendbaar organiseren maakt uw organisatie toekomstbehendig.
Medewerkers zijn in staat in een turbulente omgeving effectief te functioneren. Door nieuwe werkvormen is de organisatie ook in staat om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Door kort-cyclisch werken en klant- en medewerker feedback kunt uw snel uw product of dienst aanpassen.
Wendbaar organiseren geeft medewerkers weer verantwoordelijkheid en daarmee bevlogenheid.
We hanteren wel een disclaimer: wendbaar organiseren is niet het antwoord op alle organisatievragen. We zorgen dat de mate van wendbaarheid past bij de dynamiek en risico’s van uw organisatie.

Vitaal organiseren gaat over energie. Zijn uw mensen vakbekwaam, mentaal wendbaar en fysiek in staat om nu en in de toekomst een optimale prestatie te leveren?
De blijvende krapte in de arbeidsmarkt, stijgende pensioenleeftijd en complexe organisaties maken dat we zorgvuldig om moeten gaan met onze mensen.
Wij helpen organisaties met analyses van het personeelsbestand, benoemen van de vraagstukken, aandragen en implementeren van oplossingen. We brengen beweging zodat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.

Hoe doen we dit?

We kiezen altijd voor de meest passende vorm. Projectmatig, consultancy of op interim basis.

Het start met verbinding

Bel Radboud van Hal

Top