Trainingen

Kennis uitbreiden


MNT trainingen

10 december 2019
Gegeven door Wilma van Vuuren
Utrecht, Herculesplein 88

Indien uw organisatie gebruik maakt van de functiewaarderingsmethode MNT om functies vergelijkenderwijs in te delen, kunt u deelnemen aan de open inschrijvingstraining voor de toepassing van MNT (de methode) en MNT Online (de online applicatie). U leert functies waarderen, indelen én onderbouwen aan de hand van algemeen trainingsmateriaal.

Voor wie van toepassing: HR medewerkers, adviseurs, specialisten die voor hun organisatie zelf functies willen kunnen waarderen, indelen en onderbouwen. MNT wordt onder andere toegepast voor Kinderopvang, Jeugdzorg en Sociaal Werk, voor Handel in Bouwmaterialen, voor Dagbladuitgeverijbedrijven en vele individuele organisaties die niet onder een specifieke cao ressorteren.

Kosten: € 400,00 per persoon, exclusief btw. Bij elke tweede deelnemer van dezelfde organisatie bedragen de kosten € 300,00 per persoon.

 

Herhalingstraining Fuwater

Dinsdag 12 November 2019
Gegeven door Jos Brands
Utrecht, Herculesplein 88

U bent al gecertificeerd voor FuWater of VBalans? Jaarlijks organiseren wij de herhalingstraining, waar de fijne kneepjes herhaald worden en u met mede cursisten (en onze docent) over uw inhoudelijke casuïstiek kunt doorpraten. Heel verstandig om met enige regelmaat aan de herhalingstraining deel te nemen. Waarom? Uit ervaring weten wij dat u de systematiek in de praktijk relatief weinig toepast. De fijne kneepjes verleert u dus snel.

Kosten: € 650,00 per persoon, exclusief btw. (incl. lunch en bewijs van deelname)


Op zoek naar een InCompany training? Vind alle opties hier!

Meer informatie over onze trainingen?

Top