Trainingen

Kennis uitbreiden

Herhalingstraining Fuwater

Tweedaags
– Donderdag 27 mei en vrijdag 28 mei
– Donderdag 7 oktober en vrijdag 8 oktober
Gegeven door Jos Brands
Utrecht, Herculesplein 88

U bent al gecertificeerd voor FuWater of VBalans? Jaarlijks organiseren wij de herhalingstraining, waar de fijne kneepjes herhaald worden en u met mede cursisten (en onze docent) over uw inhoudelijke casuïstiek kunt doorpraten. Heel verstandig om met enige regelmaat aan de herhalingstraining deel te nemen. Waarom? Uit ervaring weten wij dat u de systematiek in de praktijk relatief weinig toepast. De fijne kneepjes verleert u dus snel.

Kosten: € 675,- per persoon, inclusief lunch en bewijs van deelname. Deze bedragen zijn exclusief 6% bureaukosten en BTW.

MNT trainingen

Dinsdag 15 juni 2021 van 09.30 uur tot 12:30 uur. (1ste dagdeel)
Dinsdag 22 juni 2021 van 09:30 uur tot 12:30 uur. (2de dagdeel)

Donderdag 15 juli 2021 van 09.30 uur tot 12:30 uur. (1ste dagdeel)
Donderdag 22 juli 2021 van 09:30 uur tot 12:30 uur. (2de dagdeel)

Dinsdag 24 augustus 2021 van 09:30 tot 12:30 uur (1ste dagdeel)
Dinsdag 31 augustus 2021 van 09:30 tot 12:30 uur (2de dagdeel)

Gegeven door Wilma van Vuuren
Utrecht, Herculesplein 88

Indien uw organisatie gebruik maakt van de functiewaarderingsmethode MNT om functies vergelijkenderwijs in te delen, kunt u deelnemen aan de open inschrijvingstraining voor de toepassing van MNT (de methode) en MNT Online (de online applicatie). U leert functies waarderen, indelen én onderbouwen aan de hand van algemeen trainingsmateriaal.

Voor wie van toepassing: HR medewerkers, adviseurs, specialisten die voor hun organisatie zelf functies willen kunnen waarderen, indelen en onderbouwen. MNT wordt onder andere toegepast voor Kinderopvang, Jeugdzorg en Sociaal Werk, voor Handel in Bouwmaterialen, voor Dagblad uitgeverijbedrijven en vele individuele organisaties die niet onder een specifieke cao ressorteren.

Kosten: € 420,- per persoon. Elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie € 315,- per persoon. Inclusief lunch en inclusief certificaat. Deze bedragen zijn exclusief 6% bureaukosten en BTW.

Resultaatgericht beschrijven

N.t.b.
Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan deze training, neem dan contact op met Human Capital Group (info@humancapitalgroup.nl). Wij nemen dan contact met u op om een datum af te spreken.
Gegeven door Wilma van Vuuren
en Tessa der Kinderen

De deelnemer is bekend met de principes van het resultaatgericht beschrijven van functies, kan daartoe een aantal modellen hanteren en toepassen en leert hoe een resultaatgerichte beschrijving op te stellen. Het is niet van belang welke functiewaarderingsmethode wordt toegepast. De training staat open voor een ieder die binnen de eigen organisatie functies moet ontwerpen, vormgeven en / of opstellen. Eigen oefenmateriaal kan worden ingebracht.

Kosten: € 420,- per persoon. Elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie € 315,- per persoon. Inclusief lunch en inclusief certificaat. Deze bedragen zijn exclusief 6% bureaukosten en BTW.

Op zoek naar een InCompany training?
Vind alle opties hier!

 

Meer informatie over onze trainingen?

Top