Trainingen

Kennis uitbreiden

 

MNT trainingen

Dinsdag 21 januari 2020
Gegeven door Wilma van Vuuren
Utrecht, Herculesplein 88

Indien uw organisatie gebruik maakt van de functiewaarderingsmethode MNT om functies vergelijkenderwijs in te delen, kunt u deelnemen aan de open inschrijvingstraining voor de toepassing van MNT (de methode) en MNT Online (de online applicatie). U leert functies waarderen, indelen én onderbouwen aan de hand van algemeen trainingsmateriaal.

Voor wie van toepassing: HR medewerkers, adviseurs, specialisten die voor hun organisatie zelf functies willen kunnen waarderen, indelen en onderbouwen. MNT wordt onder andere toegepast voor Kinderopvang, Jeugdzorg en Sociaal Werk, voor Handel in Bouwmaterialen, voor Dagbladuitgeverijbedrijven en vele individuele organisaties die niet onder een specifieke cao ressorteren.

Kosten: € 410,00 per persoon. Bij elke tweede deelnemer van dezelfde organisatie bedragen de kosten € 307,50 per persoon. Deze bedragen zijn exclusief 6% bureaukosten en BTW.

 

Herhalingstraining Fuwater

Tweedaags
9 en 10 juni 2020
10 en 11 november 2020
Gegeven door Jos Brands
Utrecht, Herculesplein 88

U bent al gecertificeerd voor FuWater of VBalans? Jaarlijks organiseren wij de herhalingstraining, waar de fijne kneepjes herhaald worden en u met mede cursisten (en onze docent) over uw inhoudelijke casuïstiek kunt doorpraten. Heel verstandig om met enige regelmaat aan de herhalingstraining deel te nemen. Waarom? Uit ervaring weten wij dat u de systematiek in de praktijk relatief weinig toepast. De fijne kneepjes verleert u dus snel.

Kosten: € 650,00 per persoon, exclusief btw.
Inclusief lunch en bewijs van deelname

 

Resultaatgerichte Functiebeschrijving

Dinsdag 21 januari 2020
Gegeven door Wilma van Vuuren
Utrecht, Herculesplein 88
9:30 – 16:30

De deelnemer is bekend met de principes van het resultaatgericht beschrijven van functies, kan daartoe een aantal modellen hanteren en toepassen en leert hoe een resultaatgerichte beschrijving op te stellen. Het is niet van belang welke functiewaarderingsmethode wordt toegepast. De training staat open voor een ieder die binnen de eigen organisatie functies moet ontwerpen, vormgeven en / of opstellen. Eigen oefenmateriaal kan worden ingebracht.

Kosten: € 445,00 per persoon, exclusief btw. Elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie € 335,00 per persoon.
Inclusief lunch

 

Op zoek naar een InCompany training?
Vind alle opties hier!

 

Meer informatie over onze trainingen?

Top