Reorganiseren

begeleiding & projectleiding

Wendbaar organiseren betekent dat je als organisatie soepel kunt inspelen op veranderingen in de omgeving zonder voortdurend te hoeven reorganiseren. Toch zijn er situaties die om ingrepen vragen in de organisatiestructuur. Dan kan het nodig zijn om overeenkomstig de (wettelijke) regels van het spel een reorganisatie in te zetten.

Wij begeleiden zulke reorganisatieprocessen van het begin tot het eind. En helpen bij de afstemming met de diverse inspraakorganen waaronder, indien van toepassing, de vakbonden. We helpen bij het maken van een goede redenering ten aanzien van nut en noodzaak van de reorganisatie, het creëren van een goede visie op het toekomstige organisatiemodel en de vergelijking met de werking van het huidige model. Vervolgens bepalen we in samenspraak de personele en financiële consequenties: we stellen een was-wordt-lijst op, kijken of er afspiegeling moet plaatsvinden, of functies opnieuw beschreven moet worden en of functies uitwisselbaar of passend zijn. We hebben in het implementatieplan aandacht voor een duidelijk tijdpad, een goede communicatie en betrokkenheid van medewerkers.

Dit alles zorgt voor een soepel proces dat aan de vastgestelde wet- en regelgeving voldoet.

Top