In de pers

Filteren
Filteren

Zelforganisatie (2) – Ontwikkelen van een visie

Eerder in deze nieuwsbrief staat het overzichtsartikel – zelforganisatie – kwestie van uitrollen? Hierin heb ik aandacht besteed aan de…

Zelforganisatie (1) – kwestie van uitrollen?

Veel organisaties in zorg en welzijn zijn aan de slag met de ontwikkeling naar één of andere vorm van zelforganisatie…

Duurzaam werken vraagt om doelgerichte inzet van mensen

Flexibele(r) organisaties vragen meer van mensen maar geven ook meer ruimte voor ontwikkeling Duurzaam werken of het nieuwe werken is…

Wendbare organisaties: doen aan rollen en niet aan functies

Als een organisatie wendbaar wil zijn, dan zijn wendbare mensen daarbij essentieel. Het oude SNIF-adagium (Staat Niet In Functiebeschrijving) voldoet…

Wendbare organisaties: van vaste functies naar tijdelijke rollen

Nederland is het land met de hoogste dischtheid aan functiewaarderingen en functiebeschrijvingen in Europa. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter…

Wendbaarheid als wenkend perspectief voor organisaties

In de vragenlijst van het Nationaal Beloningsonderzoek hebben we drie vragen gesteld omtrent wendbaarheid en flexibiliteit en de consequenties voor…

Nieuwe vormen van organiseren met mensen(werk)(t)

Veel werknemers zitten vast in hun baan en zijn ongelukkig, betoogde hoogleraar Aukje Nauta van de Universiteit Amsterdam recentelijk. Medewerkers…

Werken in rollen past bij eigentijdse wijzen van werken en organiseren!

Werken in moderne wendbare kennisorganisaties De maatschappij verandert in hoog tempo en daarbij draait alles om flexibiliteit, wendbaarheid, aanpassingsvermogen en…

Top