In de pers

Filteren
Filteren

Onderzoek en ervaringen t.a.v. performance management bij moderne organisaties

Een eenvoudige basis onder performance management leidt juist tot hoge effectiviteit! Vanuit hun samenwerking zijn Intuo en Human Capital Group…

Zelfmanagement als basis van modern HRM beleid

“Ledigheid is des duivels oorkussen”. Zo zijn velen van ons opgevoed en dus hebben we een baan, gaan ’s morgens…

Digitale tools voor continue feedback

Waarom praten we maar één keer per jaar over ons functioneren, terwijl we iedere dag moeten presteren? Tools voor feedback,…

Hoe continue feedback het beoordelingsgesprek overbodig maakt

Traditionele beoordelingscycli gaan te veel uit van wantrouwen, vindt Jan Tjerk Boonstra. ‘Je moet met elkaar praten zodra dat nodig…

Rollen, functies, performance, van structuur naar wendbaarheid

Van structuur naar wendbaarheid Traditionele functiehuizen hebben jarenlang hun doel gediend; een stevig fundament voor beloning en andere HR processen….

Wendbare organisaties: doen aan rollen en niet aan functies

Als een organisatie wendbaar wil zijn, dan zijn wendbare mensen daarbij essentieel. Het oude SNIF-adagium (Staat Niet In Functiebeschrijving) voldoet…

Wendbare organisaties: van vaste functies naar tijdelijke rollen

Nederland is het land met de hoogste dischtheid aan functiewaarderingen en functiebeschrijvingen in Europa. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter…

Wendbaarheid als wenkend perspectief voor organisaties

In de vragenlijst van het Nationaal Beloningsonderzoek hebben we drie vragen gesteld omtrent wendbaarheid en flexibiliteit en de consequenties voor…

Nieuwe vormen van organiseren met mensen(werk)(t)

Veel werknemers zitten vast in hun baan en zijn ongelukkig, betoogde hoogleraar Aukje Nauta van de Universiteit Amsterdam recentelijk. Medewerkers…

Werken in rollen past bij eigentijdse wijzen van werken en organiseren!

Werken in moderne wendbare kennisorganisaties De maatschappij verandert in hoog tempo en daarbij draait alles om flexibiliteit, wendbaarheid, aanpassingsvermogen en…

Top