Klantbenadering – Hard op de inhoud, zacht op de mens

Deze training geeft u handvatten om deze boodschap te verkondigen en er naar te handelen en tegelijkertijd ook de tevredenheid van uw klant te behouden. De focus ligt op assertief communiceren, het benutten van emoties en omgaan met tegenargumenten door effectieve interventietechnieken.

Klantbenadering – Klanten empoweren naar werk

Het effectief begeleiden/empoweren van klanten naar werk vergt heel wat aan kennis en vaardigheden van u. Deze opleiding ondersteunt uw ontwikkeling hierin met kennis, vaardigheden en technieken. Zelfsturing is het proces waarbij de klant zelf het proces van zijn re-integratie ter hand neemt.

Klantbenadering – Coach de klant naar zelfredzaamheid

In uw werk heeft u veel contact met klanten. Klanten die u graag wilt helpen. Echter betekent helpen op dit moment: de klant zelfredzaam maken. Hoe doet u dit? Hoe zorgt u ervoor dat niet ú maar de klant in actie komt?

Klantbenadering – Digitale dienstverlening

Bent u nieuwsgierig naar e-coaching? Wilt u weten wat coachen en communiceren op afstand precies inhoudt? Dan is deze training geschikt voor u. Tijdens deze waardevolle training leert u op afstand het ontwikkeltraject te begeleiden door gebruik te maken van verschillende online communicatiemiddelen.

Klantbenadering – Groepsgewijze klantondersteuning

In deze training staat uw rol als groepsbegeleider centraal. U scherpt uw trainers- en presentatievaardigheden aan. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen en begeleiden van reguliere netwerkbijeenkomsten en workshops en ook aan die van specifieke groepen zoals langdurig werkzoekenden, 55+-ers, voortijdig schoolverlaters en mensen met een (psychische) beperking.

Klantbenadering – Klant in transitie

U begeleidt klanten die te maken hebben met ingrijpende levensgebeurtenissen zoals verlies van een baan of verlies van gezondheid. Mensen reageren verschillend op veranderingen. Zo kan een klant vastzitten in een fase van verandering en niet openstaan voor begeleiding naar werk.

Werkgeversbenadering – Markt bewerken met plezier

In deze training maakt u vaardigheden eigen die nodig zijn om de regionale arbeidsmarkt te bewerken voor ‘gewone' én ‘bijzondere' klanten. U leert uzelf goed te presenteren aan werkgevers en ‘makkelijker' te communiceren met verschillende klanttypen.

Werkgeversbenadering – Partner in business

U realiseert de uitstroomdoelstellingen voor ‘gewone' én ‘bijzondere' klanten dankzij een effectieve inzet van uw interne en externe netwerk. In deze training leert u verkopend te adviseren vanuit de huidige visie op werkgeversdienstverlening.