Adviseren met invloed

Je hebt een functie waarbij je interne en/of externe opdrachtgevers adviseert en wil weten hoe je vanuit een niet-hiërarchische positie het adviesproces effectief kunt beïnvloeden. In deze tweedaagse training leer je jouw kracht en invloed als adviseur te vergroten.

Gespreksvaardigheden

Dagelijks gesprekken voeren met ketenpartners, stakeholders en collega's: het is een intensieve bezigheid waarbij het belangrijk is helder en duidelijk te communiceren. In deze één daagse training laten we je ervaren hoe je jouw zakelijke en dienstverlenende gesprekken effectiever en efficiënter kunt voeren.

Basistraining omgaan met agressie

Deze training geeft je inzicht in de ontstaanswijze van agressie en hoe u adequaat kunt reageren. Je leert omgaan met agressief gedrag, het voorkomen van escalaties en het vermijden van onveilige situaties door preventieve maatregelen te treffen. Om dit zo herkenbaar mogelijk aan de orde te laten komen, wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

Klantgericht handelen

Om een gezonde relatie met klanten te hebben en houden, wil je een adequate persoonlijke behandeling en service bieden. Kortom, een klantgerichte aanpak. Dat betekent goed luisteren, actief meedenken en waar mogelijk voldoen aan de (on) uitgesproken wensen en verwachtingen van de klant.

Onderhandelen

In onderhandelingssituaties verken je de uiteenlopende belangen en mogelijkheden om zo te komen tot gezamenlijke doelstellingen en een ‘win-win' situatie te creëren. Tijdens deze tweedaagse training leer je om een constructieve samenwerking aan te gaan met een andere partij, maar heb je ook de ´durf´ om effectief te onderhandelen.

Overtuigingskracht

Wat kan ik in mijn gedrag en communicatie doen om aan te sluiten bij de (gesprek-)stijl van de ander en invloed te hebben om conflicten en problemen te voorkomen dan wel op te lossen? Hoe krijg ik datgene wat ik nodig heb? Effectieve beïnvloeding kan dit bevorderen.

Presentatievaardigheden

In de training presentatievaardigheden leer je hoe je een sublieme presentatie samenstelt én uitvoert! Tijdens de training ben je vooral praktisch aan de slag. Je ontvangt tips en feedback van een ervaren trainer en de andere deelnemers.

Trainersvaardigheden

In de vakopleiding die wij aanbieden leer je het ambacht van het trainen tot in de puntjes beheersen. Je gaat aan de slag met één samenhangend model voor de diagnose, het ontwerp en de uitvoering van je training.