HR Adviseur – Nationaal Coördinator Groningen

Groningen
36 uren
HBO

Introductie

Standplaats: Groningen

Startdatum inzet: 04-07-2022 (z.s.m.)

Uren per week: 32-36

Projectduur: 12 maanden, met optie op een verlening

Optie op verlenging: Ja, één (1) keer maximaal met twaalf (12) maanden

Organisatie

Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van NCG en adviseert en ondersteunt het management bij de inzet van personeelsinstrumenten. Opleidingen, diversiteit en inclusie, gesprekscyclus; je krijgt er allemaal mee te maken.

Werkzaamheden:

 • Uitvoering geeft aan de onderwerpen uit het HR jaarplan (zoals opleiding, diversiteit en inclusie, gesprekscyclus)
 • Het strategisch personeelsbeleid uitdraagt
 • Personeelsinstrumenten implementeert en ondersteuning biedt bij de inzet ervan
 • Afdelingshoofden en managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau adviseert vanuit personeels- en organisatieperspectief
 • Adviseert over zaken zoals: formatie en bezetting, ontwikkeling van medewerkers, ziekteverzuim, mobiliteit, gesprekscyclus, opleidingen
 • Sturing op KPI’s mogelijk maakt.

Als HR adviseur word je hiërarchisch en functioneel aangestuurd door de teamleider HRM.

Team HRM:

Het team HRM is verantwoordelijk voor de advisering aan de directie inzake het personeelsbeleid in samenhang met het strategisch beleid van de organisatie. Daarnaast ondersteunt het team HRM de managers in het optimaal laten functioneren en ontwikkelen van de medewerkers. Hierbij worden de personeelsinstrumenten geïntegreerd toegepast of ontwikkelt.

Dit betekent dat team HRM:

 • Adviseert over het strategisch en tactisch personeelsbeleid, inregelt en uitvoert (inclusief ziekteverzuimbeleid, ARBO, werving en selectie, mobiliteitsbeleid);
 • Het management ondersteunt in de uitvoering van het operationeel personeelsbeleid.
 • HRM dashboards opstelt met kern- en stuurgetallen;
 • In-, door-, uitstroom processen monitort, analyseert en hierover rapporteert aan het management;
 • Verantwoordelijk is voor de personeelsadministratie

Functie-eisen:

 • Beschikt over minimaal een HBO diploma.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als HR Adviseur.
 • Ervaring binnen de (Rijks)overheid.

Competenties:

 • Kennis van en inzicht in projectmatig werken, organisatiekundige vraagstukken en veranderprocessen.
 • Beschikt over de competenties integriteit, omgevingsbewustzijn, plannen-en-organiseren en samenwerken

Wensen:

 • Ervaring als HR adviseur binnen de (Rijks)overheid
 • Ervaring met de onderwerpen opleidingen, diversiteit en inclusie, de gesprekscyclus en ziekteverzuim.

Bedrijfsinformatie:

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Directie Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering ondersteunt zowel het versterkingsproces als de organisatie in de volle breedte. In de ondersteuning van het versterkingsproces betekent dit dat de afdeling verantwoordelijk is voor het signaleren en beheersen van risico’s en kwaliteit, proces en productverbetering, project- en programma control, inkoop, en rapportages en informatievoorziening. Daarnaast zorgt de afdeling bedrijfsvoering organisatie-breed voor concern control, het inregelen van- en uitvoering geven aan IT en functioneel beheer, personeelsbeleid, facilitair, huisvesting, en corporate inkoop.

Arnout Bruijn 06 20 16 42 25

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan