Functiebeschrijvingen en-waarderingen

functiehuis en rollenhuis

Organisaties steken nog steeds veel energie in het traditionele functiehuis. In veel gevallen vormt dit de basis voor de HR-processen. Er is een groeiend aantal organisaties dat toegroeit naar organisatieconcepten waarbij ieder mens een eigen (uniek en wisselend) takenpakket heeft dat aansluit bij zijn/haar talenten en bij het te verrichten werk op dat moment.

Er zijn organisaties waar een functiehuis met specifieke functies prima past. Daar waar de omgeving complexer en onvoorspelbaarder is geworden, groeit de behoefte om wendbaarder en flexibeler te worden. Het statische karakter van een specifiek functiehuis en de afgebakende verantwoordelijkheden verhouden zich dan niet goed tot de dynamische omgeving. Het denken in generieke functies en/of rollen is dan ook een belangrijke ontwikkeling. Onze dienstverlening op het gebied van functiebeschrijving en functiewaardering heeft zich ontwikkeld in het ontwerpen en implementeren van generieke functiehuizen en de nog flexibelere rollenhuizen.

Wij hebben diepgaande kennis van het onderhouden, ontwikkelen en implementeren van een functiehuis. Daarbij hanteren wij een aantal criteria. Een passend functiehuis:

  • Ondersteunt de gewenste wendbaarheid;
  • Bevordert de herkenbaarheid van functies;
  • Is gebaseerd op een objectieve waardering en indeling;
  • Legitimeert de beloningsverschillen;
  • Is ingebed in andere HR-instrumenten voor organisatieontwikkeling en performance.

Vaak beginnen we samen met de directie of het MT de visie en strategie te vertalen in de gewenste organisatie-inrichting, en de mate van flexibiliteit en gewenste besturingsfilosofie te bepalen. Samen met de organisatie bepalen we de beste systematiek van functiewaardering en kiezen we de meest passende vorm: specifiek functiehuis, generiek functiehuis of rollenhuis. En veelal begeleiden we ook de implementatie.

De volgende functiewaarderingssystemen passen wij toe:

  • Bakkenistmethode van functiewaardering, MNT, VBalans en FuWater. Hiervan zijn wij systeemeigenaar
  • FWG 3.0, FWG-VVT en FWG-GHZ, FUWASYS en varianten, FUWAProv en HR21. Hiervan zijn we gecertificeerd licentiehouder.
  • Daarnaast zijn we ook toepasser van ‘wees-systemen’, waaronder gemeentelijke systemen zoals ODRP en MRF-MRI.

Om de kennis bij onze klanten te borgen geven we regelmatig trainingen op basis van open inschrijving in MNT, HR 21 en Fuwasys. Zie voor de komende mogelijkheden onder agenda.

Naast de trainingen functiewaardering verzorgen we ook trainingen in (resultaatgericht) beschrijven en geven we (incompany) masterclasses op het gebied van functies, rollen en performance management.

FUWA Online 2.0 tarievenlijst

Lees hier gerelateerde publicaties

Op zoek naar training functiewaardering bij ons of incompany?

Top