Corona en HR-vraagstukken in de Zorg

Corona en HR-vraagstukken

De coronacrisis stelt ons voor grote uitdagingen. Vooral in de zorg is het iedere dag weer flink aanpakken. Dit vraagt natuurlijk veel van de zorgmedewerkers, maar ook van de afdeling HR. Hoe zorg je dat medewerkers gezond én gemotiveerd blijven. Hoe voorkom je ongewenste uitstroom en hoe haal je voldoende nieuwe medewerkers binnen? En vanzelfsprekend zijn er veel vragen op arbeidsvoorwaardelijk gebied, leiderschap, functioneren en beoordelen. Human Capital Group draagt graag bij aan de oplossing van diverse vraagstukken en stelt haar kennis op dit vlak beschikbaar. Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met een van onderstaande medewerkers. Zij helpen u graag op weg.

Heb je een vraag over corona-gerelateerde arbeidsvoorwaardelijke zaken, neem dan contact op met Hanneke van Dorst.

Wil je meer weten over leiderschap op afstand, performance management, remote/hybride werken,  beoordelen in tijden van corona, neem dan contact op met Jan Tjerk Boonstra.

Wil je meer weten over cultuur en leiderschap (op afstand), (multidisciplinaire) samenwerking en flexibel organiseren en werken, neem dan contact op met Reinier Mak.

Voor al uw vragen op het gebied van functiewaardering, flexibilisering van het functiehuis en/of het werken in en met rollen, kunt u contact opnemen met Wilma van Vuuren.

Heb je een algemene vraag?

Hanneke van Dorst
Hanneke van Dorst

Hanneke van Dorst is Managing Consultant bij Human Capital Group. Zij geeft leiding aan het team met specialisten op het gebied van belonen. Naast landelijke beloning vergelijkende onderzoeken houdt het team zich bezig met advisering en vorming van beloningsbeleid. Specifieke thema’s zijn het moderniseren en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Juist in een snel veranderende context is het voor organisaties belangrijk om te kijken naar hun eigen arbeidsvoorwaarden.  Hanneke was eerder werkzaam voor EY, Deloitte en Teijin Aramid.

Hanneke is te bereiken via hvdorst@humancapitalgroup.nl en 06 – 82 14 79 84

Jan Tjerk Boonstra
Jan Tjerk Boonstra

Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group, lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Advisory Board van business school TIAS, lid van de Raad van Advies van HR Academy en kerndocent van diverse masterclasses en leergangen van HR Academy en tevens docent Strategisch HRM aan (Hogeschool) Inholland Academy.

Specifieke thema’s in zijn portfolio zijn HRM-strategie en -implementatie, strategische personeelsplanning, HR professionalisering, organisatie- en teamontwikkeling, het nieuwe organiseren, organisatiewendbaarheid en –flexibiliteit, performance management en bestuurdersbeloning.

Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Zorgverzekeraars Nederland, Zorgconsult Nederland/Nederlandse Zorgfederatie, KF/Hay Group, Berenschot en Manpower/Right Management.

Jan Tjerk is te bereiken via jtboonstra@humancapitalgroup.nl en 06-52048062

Reinier Mak
Reinier Mak

Reinier Mak is ruim 20 jaar werkzaam als organisatieadviseur en veranderkundige. Hij weet in complexe situaties mensen te motiveren en in beweging te krijgen. Zodat niet alleen het probleem wordt opgelost, maar ook het probleemoplossend vermogen versterkt. Thema’s waar klanten hem om vragen zijn visie en leiderschap, cultuur, wendbaar, flexibel organiseren, het nieuwe organiseren en (multidisciplinaire) samenwerking.

Reinier is te bereiken op RMak@humancapitalgroup.nl en 06-27 88 78 29.

Wilma van Vuuren
Wilma van Vuuren

Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van HR-instrumenten gericht op de besturing van de organisatie, waarbij functie-ontwerp, -waardering, het ‘nieuwe beoordelen’ en reorganisatiebegeleiding haar ‘corebusiness’ is.

Wilma is te bereiken op wvanvuuren@humancapitalgroup.nl en 06-11 00 27 04.

Top