Compensation & Benefits

modernisering arbeidsvoorwaarden en benchmarks

Wij hebben vele jaren ervaring met beloningsonderzoeken, waaronder het Nationaal Beloningsonderzoek, Goede Doelenonderzoek, Brancheonderzoek Accountantskantoren en brancheonderzoek Technische Groothandels. Sinds 2019 initiëren wij het IT Brancheonderzoek. Vanuit onze ervaring en uitgebreide databases kunnen wij beloningsbenchmarks uitvoeren op alle niveaus in uiteenlopende branches. Dit type onderzoek geeft inzicht in de marktconformiteit van de feitelijke beloning van de functies en de secundaire arbeidsvoorwaarden van de deelnemende organisaties. De toegevoegde waarde voor deelnemende organisaties is dat zij met de uitkomsten van het onderzoek beschikken over actuele informatie over beloning in soortgelijke bedrijven en hiermee invulling kan worden gegeven aan de HR-strategie. Omdat wij het Nationaal Beloningsonderzoek jaarlijks organiseren zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Strategisch gesprekspartner beloningsbeleid

Wij zijn de strategisch gesprekspartner als het gaat om beloningsbeleid. Naast beloningsbenchmarks ontwikkelen wij in samenspraak met de organisatie ook een beloningsbeleid dat past bij de strategie van de organisatie enerzijds en bij de wensen van medewerkers en arbeidsmarkt anderzijds. Fusies en overnames hebben gevolgen voor het beloningsbeleid. Wij adviseren organisaties over het harmoniseren of integreren van verschillende van arbeidsvoorwaardenpakketten. Wij maken de totale waarde van arbeidsvoorwaardenpakketten inzichtelijk zodat de gevolgen van aanpassingen transparant zijn en gemakkelijk gecommuniceerd kunnen worden.

 

Lees hier gerelateerde publicaties

Meer weten over het Nationale Beloningsonderzoek?

Top