Wendbaarheid als wenkend perspectief voor organisaties

In de vragenlijst van het Nationaal Beloningsonderzoek hebben we drie vragen gesteld omtrent wendbaarheid en flexibiliteit en de consequenties voor het personeelsbeleid en het personeelsbestand. Van de antwoorden doen we in dit artikel verslag. Maar we staan eerst kort stil bij wendbaarheid en flexibiliteit…

Lees het volledige artikel hier.

Publicatie: Hoofdstuk 4 Achtergrondinformatie uit HR Praktijk, Jan Tjerk Boonstra, 2015

Top