Papierloos werken monitor 2020

Een rapport over digitalisering en papierloos werken in 5 landen met een beschouwing van Jan Tjerk Boonstra op de samenhang met hybride en wendbaar werken.

Het rapport biedt inzicht hoe papierloos werken in vijf landen steeds meer ingang vindt en wat de gevolgen daarvan voor het werk(en) zijn.

Fellow-Digitals-Papierloos-werken-monitor-2020

Top